Edytorstwo Historia książki i druku

KSIĘGA HENRYKOWSKA NA LIŚCIE UNESCO

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz poinformował na Twitterze, że Księga Henrykowska została wpisana na listę UNESCO ,,Pamięć świata”.

Księga Henrykowska [Liber fundationis claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow (Księga założenia klasztoru świętej Marii Dziewicy w Henrykowie] – stustronicowa spisana po łacinie kronika opactwa Cystersów w Henrykowie na Dolnym Śląsku. Zastała spisana w XIII w., zawiera uważane przez niektórych historyków za najstarsze spisane w języku polskim zdanie: ,,Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”.

Zdanie to zostało wypowiedziane przez osiadłego na Dolnym Śląsku czeskiego rycerza Boguchwałę do jego miejscowej żony, gdy ta mełła ziarno na ręcznych żarnach. Znajduje się ono w opisie pochodzenia należącej do dóbr klasztornych pobliskiej wsi Brukalice. Jako że mielenie ziarna było wtedy uważane za pracę niegodną mężczyzny, Czech ten został nazwany przez sąsiadów Brukałą (zbrukany), a przezwisko to dało także miano całej osadzie.

Choć zdanie to zostało określone przez kronikarza jako polskie, zawiera jednak w sobie charakterystyczne cechy zarówno współczesnego języka polskiego, języka czeskiego i dialektu śląskiego

Na liście ,,Pamięci Świata” znajduje się do tej pory około 300 dokumentów będących świadectwem kluczowych wydarzeń politycznych, społecznych, religijnych i kulturalnych w dziejach ludzkości.
(info. wg gazeta.pl)

(Foto. – www.henrykow.eu)

Dodaj komentarz