Rynek wydawniczy Wydawnictwa

PIW uratowany

Minister Skarbu Państwa uchylił decyzję o likwidacji Państwowego Instytutu Wydawniczego. Kolejnym krokiem będzie przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a następnie – przekształcenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w narodową instytucję kultury.

Powołany w 2012 r. międzyresortowy zespół ds. ochrony dziedzictwa i majątku PIW wywiązał się ze swoich zobowiązań. Wypracował model, jaki gwarantuje zachowanie integralności zbiorów i dorobku PIW, jak również zachowanie jego majątku w rękach państwa. Dzięki temu PIW będzie mógł nadal wydawać klasykę polskiej i światowej literatury, a w przyszłym roku świętować 70-lecie swojej działalności – powiedział Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.

PIW został postawiony w stan likwidacji w 2012 r. z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej. Przez ostatnie lata utrzymywał się wyłącznie z wyprzedaży majątku, a jego działalność podstawowa – wydawanie książek – przynosiła straty. Wysokość zobowiązań przedsiębiorstwa PIW na 30.06.2015 r. wynosiła 5,5 mln zł. W wyniku prac międzyresortowego zespołu, Maciej Szudek, likwidator PIW 5 października 2015 r. zawarł umowę sprzedaży dwóch pięter kamienicy przy ul. Foksal na rzecz narodowej instytucji kultury – Instytutu Książki. Zapłacona kwota 6,3 mln zł wystarczyła do spłaty długów przedsiębiorstwa i przywrócenia dodatnich funduszy przedsiębiorstwa. To pozwala na dalsze przekształcenia przedsiębiorstwa.

Według wstępnego harmonogramu przygotowanego przez likwidatora, proces przekształcenia w Narodową Instytucję Kultury może się zamknąć do 31 marca 2016 r. Z chwilą przekształcenia, nadzór nad PIW-em zostanie przeniesiony z Ministerstwa Skarbu Państwa do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Likwidator PIW rozpoczął też prace nad zabezpieczeniem zasobów PIW przed fizycznym zniszczeniem. W analizie zleconej pracownikom Biblioteki Narodowej oraz Archiwum Państwowego stwierdzono, że zbiory biblioteczne, egzemplarze żelazne oraz materiały archiwalne będące w zasobach PIW powinny zostać poddane dezynfekcji i oczyszczeniu. Proces ten będzie kontynuowany przez Wioletę Prządak, która od 2012 r. była sekretarzem wydawnictwa, a od dziś jest jego tymczasowym kierownikiem.
(info Biuro Komunikacji Społecznej MSP)

Dodaj komentarz