Targi Targi za granicą

II Sankt-Petersburska Wystawa Literatury Historycznej

W dniach 11-13 grudnia 2015 roku w Sankt Petersburgu, kulturalnej stolicy Rosji, odbyła się II Sankt-Petersburska Wystawa Literatury Historycznej — projekt mający za zadanie popularyzację rosyjskiej i światowej historii, utrzymanie i rozszerzanie informacji o historii i kulturze Rosji, jej siłach zbrojnych i marynarce wojennej.


Celem projektu jest propagowanie duchowych, kulturalnych i patriotycznych wartości, patriotyczne wychowanie młodzieży. Wystawa odbyła się w ramach Roku Literatury w Rosji przy wsparciu Federalnej Agencji Druku i Komunikacji Masowejo Rosyjskiego Związku Producentów Książek, Rosyjskiego Stowarzyszenia Historycznego. Organizatorzy: Generalna Dyrekcja Międzynarodowych Wystaw Książek i Targów, Wydawnictwo „Aaurora”, Wydawnictwo „Gangut”.

Program targów przewidywał promocje książek i spotkania z autorami, każdy dzień przebiegał pod innym tematem: „Dzień historii powszechnej”, „Dzień historii wojen i wojskowości”, „Dzień historii kultury”.

W targach wzięło udział ponad 30 wydawnictw specjalistycznych. Zaprezentowano ponad 1500 tytułów książek, w tym publikacje wydawane przez Instytut Historii RAN, projekty Rosyjskiego Stowarzyszenia Historycznego, Rosyjskiego Stowarzyszenia Geograficznego.

Po raz pierwszy szerokiej publiczności zaprezentowano książki Państwowego Kompleksu „Pałac Kongresów” Zarządu Sprawami Prezydenta Federacji Rosyjskiej [rezydencja carów w Strelnie]. W ramkach danej wystawy po raz pierwszy od 10 lat goście targów mogli zapoznać się z wszystkimi publikacjami poświęconymi historii zespołu pałacowo-parkowego i jego właścicieli.
(info kniżnaja industria, foto www.heritage-navalis.ru)

Dodaj komentarz