Odeszli od nas

Nie żyje prof. Irena Obuchowska

W niedzielę 17 kwietnia 2016 roku, po długiej i bolesnej chorobie, zakończyła pracowite życie Pani Profesor IRENA OBUCHOWSKA. Miała 84 lata. Przez ponad 40 lat była związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Znakomita uczona, autorka licznych prac naukowych (ponad 190), artykułów (160) i książek (m.in. Kochać i rozumieć t. I-III, Dzieci małe i duże, Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami, Nasze dzieci. Jak je kochać i rozumieć). Zapoczątkowała współpracę UAM z wieloma światowymi ośrodkami zajmującymi się pedagogiką specjalną (takimi jak Berlin, Moguncja, Halle, Kolonia, Uniwersytet Stanu Georgia w USA).

Oddany społecznik, wychowawca kilku pokoleń psychologów i pedagogów, przyjaciółka chorych dzieci i ich rodzin. Prawdziwa dama, a równocześnie osoba wielkiej kultury, skromności i uroku.

Za swoją działalność wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, między innymi w 2007 roku otrzymała Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis, najwyższe wyróżnienie nadawane przez Uniwersytet, ponadto Złoty Krzyż Zasługi (1985), Medal KEN (1993), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2004).

Prochy Zmarłej zostaną złożone w kolumbarium na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu w piątek, 22 kwietnia 2016 roku, o godzinie 12.30.
Zamiast kwiatów, Rodzina prosi o przekazanie wpłat na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.

Panu Doktorowi Michałowi Obuchowskiemu – Synowi Pani Profesor – wyrazy szczerego współczucia składa

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek

Dodaj komentarz