Ranking drukarń

Ranking “Wydawcy Wybierają Drukarnie 2015/2016” rozstrzgnięty

Od lewej: Marcin Ciałowicz, Mirosław Szewczyk, Artur Chęsy)

Znamy laureatów pierwszej części Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych pt. “Wydawcy Wybierają Drukarnie”. Wyniki podano pierwszego dnia 7. Warszawskich Targów Książki, a uroczystość tradycyjnie towarzyszy Konkursowi PTWK Najpiękniejsze Książki Roku.

Ranking prowadzony jest z małą przerwą od 1999 roku, a jego organizatorami są Sekcja Poligrafów SIMP  PTWK i magazyn „Wydawca”. Klienci drukarń oceniają je w skali od 1 do 6 pod względem jakości produkcji, terminowości realizacji zleceń i komunikatywności.

W tym roku 132 wydawców za najlepszą drukarnię dziełową w Polsce uznało Opolgraf S.A. W imieniu drukarni honorowy dyplom odebrał prezes Mirosław Szewczyk. Drugie miejsce zajął Pozkal z Inowrocławia – dyplom odebrał Artur Chęsy, trzecie Zakład Graficzny Colonel S.A. z Krakowa – Marcin Ciałowicz.

Od dwu lat przyznawane jest pierwsze miejsce w kategorii drukarń cyfrowych – tu wygrał wymieniony już Pozkal. Dyplomy wręczał członek Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP Andrzej Schefer. Kierownictwom i załogom nagrodzonym drukarń serdecznie gratulujemy.

(info ap.) 

Dodaj komentarz