Ranking drukarń

XV Ranking Polskich Drukarń Dziełowych (sezon 2015/2016) rozstrzygnięty

Białostockie Zakłady Graficzne po raz kolejny laureatem kolejnego Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych.


Podobnie jak w latach poprzednich ranking przebiegał w dwu etapach:
1. „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE”
2. DRUKARNIA DZIEŁOWA ROKU

W pierwszej części to wydawcy oceniali współpracujące z nimi zakłady poligraficzne. Brane były pod uwagę trzy kategorie: jakość produkcji, terminowość wykonywania zleceń oraz komunikatywność, czyli przepływ informacji między wydawcą a drukarnią. Skala ocen ‒ 1-6. Drukarnia, która uzyskała największą ocenę średnią – wygrała.

W drugiej części rankingu brane są pod uwagę parametry rozwoju drukarń: ocena produkcji w stosunku do roku poprzedniego, wydajność pracy, wielkość inwestycji, zatrudnienie itd. Podane przez zakłady wskaźniki przeliczone są na skalę 1-6 (w przypadku obniżenia wskaźnika drukarnia otrzymuje najniższą ocenę – 1) i sumowane z uzyskanymi w części pierwszej rankingu. W ten sposób obiektywnie wybieramy NAJLEPSZĄ DRUKARNIĘ DZIEŁOWĄ. Oczywiście, w drugiej części rankingu biorą udział wyłącznie te zakłady, które chcą przysłać informacje o sobie.

Rozstrzygnięcie rankingu oraz wręczenie dyplomów od lat odbywa się pierwszego dnia Targów Książki w Krakowie. W tym roku miało miejsce 27 października.

W tym roku po raz drugi zwycięzca Rankingu otrzymał nagrodę ‒ łódzka firma SCORPIO wręczyła certyfikat uprawniający do bezpłatnego „zakupu” na kwetę 3 tys. zł oferowanych przez siebie materiałów offsetowych.

Organizatorami rankingu są Sekcja Poligrafów SIMP, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, magazyn „Wydawca”. Patronem medialnymi Rankingu od lat jest miesięcznik „Poligrafika”.


RANKING „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE”
W tym roku oceniliśmy zakłady, na które wpłynęło minimum 5 zgłoszeń. Od dłuższego czasu nie podajemy wyników drukarń, na które wpłynęło tylko jedno zgłoszenie. Ograniczyliśmy się wyłącznie do wymienienia nazwy zakładu.

Przypominamy wyniki pierwszej części Rankingu pt. „Wydawcy Wybierają Drukarnie”. Trzecie miejsce, z oceną 5,60, zajął krakowski Colonel. Zakład otrzymał najwyższą ocenę w kategorii „Terminowość realizacji zleceń” (5,80; zdecydowana poprawa w stosunku do roku ubiegłego ‒5,33), tak samo wysoko ocenili też wydawcy tę drukarnię w kategorii „Komunikatywność”. Drugie miejsce, z oceną 5,76, zajęła Drukarnia POZKAL z Inowrocławia. Zakład ten otrzymał najwyższą ocenę w kategorii „Jakość produkcji” (5,85) i jedną z najwyższych w kategorii „Terminowość…” (5,74). Natomiast pierwsze miejsce (z oceną 5,81) ‒ OPOLGRAF S.A. Drukarnia ta otrzymała najwyższe oceny w kategoriach „Terminowość…” (5,83) i „Komunikatywność” (5,88) oraz drugą ocenę pod względem jakości wykonywanej produkcji (5,71).

Po raz trzeci oceniliśmy też polskie drukarnie cyfrowe. W tym roku wygrał nieoczekiwanie POZKAL. Nieoczekiwanie, bo przecież druk cyfrowy to dla tego zakładu element uzupełniający.


DRUKARNIA DZIEŁOWA 2015/2016
Do drugiej części Rankingu i wyboru Drukarni Dziełowej Roku 2015/2016 przeszło 15 firm. Informacje o wynikach otrzymaliśmy od ośmiu z nich. Po raz pierwszy od lat informacje o drukarni nadesłały Toruńskie Zakłady Graficzne ZAPOLEX ‒ dziękujemy. W tym roku informacji o swych wynikach gospodarczych znów nie nadesłał OPOLGRAF, a szkoda, bo wyniki pierwszej części naszego Rankingu wskazują, że znalazłby się w ścisłej czołówce. Po raz pierwszy od lat nie otrzymaliśmy informacji od poznańskiej drukarni ABEDIK ‒ szkoda.
Szanujemy oczywiście decyzje kierownictw tych zakładów, rozumiejąc, że z góry zakładają gorszą od innych lokatę w Rankingu. Przypominamy jednak, że oprócz wyłaniania najlepszych polskich drukarń Ranking ma też konkretne zadanie ‒ obserwowanie trendów na rynku poligraficznym. Ma więc służyć całej branży.

Ale wróćmy do wyników tegorocznego Rankingu. Wyniki napawają optymizmem. O tym optymiźmie piszemy od lat, co pokazuje, że w naszej branży dzieje się całkiem dobrze. W 2013 roku w ocenianych zakładach produkcja wzrosła w stosunku do 2012 roku o około 3%. W 2014 roku ‒ o około 6%, w 2015 o kolejne 3,4%. Prawie wszystkie zakłady (oprócz drukarni Edica, która jednak jest dość specyficznym zakładem) wykazały zwiększenie sprzedaży. Czyli mamy już stały wzrost.

Największy wzrost produkcji odnotowały Olsztyńskie Zakłady Graficzne, bo aż o 11,57%, nieco w tyle Białostockie Zakłady Graficzne ‒ 7,32%. Zakładom prezesa Waldemara Lipki gratulujemy, choć drukarni z Olsztyna jeszcze trochę do wyników z 2004 roku, kiedy to po raz pierwszy zamieściliśmy jej wyniki ‒ 41 mln zł; w tym samym roku BZGraf wykonał książek na 28,9 mln zł, o dwa miliony więcej niż w 2015 roku.

Pozostałe drukarnie odnotowały podobny, 4-6-procentowy wzrost, przy czym w przypadku drukarnia Włodzimierza Skleniarza obserwujemy spadek wzrostu: około 10% przy porównaniu lat 2012 i 2013, nieco ponad 7% lat 2014/2013 i 4,8% lata 2014/2015. Czyżby drukarnia dochodziła do maksymum swych możliwości?

Porównanie produkcji w rodzajach opraw nie wykazuje jakiś istotnych zmian tendencji zainteresowań wydawców.

Eksport utrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie. Udział tej części produkcji spadł w niektórych zakładach, biorąc jednak pod uwagę wzrost ich produkcji globalnie, można założyć, że w wymiarze finansowym nie uległ on zmianie. Dotyczy to np. Olsztyńskich Zakładów Graficznch (spadek o 2%, ale wzrost produkcji aż o ponad 11%), czy też Drukarni Pozkal (spadek o 2%, wrost produkcji o nieco ponad 5%). Udział eksportu w produkcji wzrósł w krakowskich drukarniach: im. W.L. Anczyca, w Skleniarzu. Wciąż spada w Olsztyńskich Zakładach Graficznych ‒ 32%, i jest o 16% mniej w porównaniu z rokiem 2013.

Pod względem wydajności produkcji, pod nieobecność drukarni ABEDIK, od lat bezkonkurencyjnej pod tym względem (w 2014 roku 0,39 mln zł na osobę), po palmę pierwszeństwa pod tym względem sięgnął Colonel ‒ 0,33 mln/osobę (wynik taki sam jak w ubiegłorocznym Rankingu).


A który zakład został DRUKARNIĄ DZIEŁOWĄ ROKU 2015/2016? Z ogromną przyjemnością informujemy, że ponownie BIAŁOSTOCKIE ZAKŁADY GRAFICZNE S.A. od lat kierowany żelazną ręką przez ANTONINĘ KUCHLEWSKĄ BZGRAF otrzymał wysoką notę od wydawców, miał też najlepsze wyniki pod względem wielkości inwestycji w przeliczeniu na jednego pracownika, odnotował solidny wzrost obrotów, wydajność na jednego pracownika powyżej średniej ‒ w sumie ZWYCIĘSTWO.

Drugie miejsce przypadło Drukarni Pozkal, i jest to miła niespodzianka z okazji 30-lecia tego zakładu. Trzecie miejsce zajął Zakład Graficzny Colonel, od lat goszczący w pierwszej trójce ocenianych zakładów.

Wszystkim laureatom gratulujemy.

(info ap; na zdjęciu: Antonina Kuchlewska (BZGraf S.A.). Marcin Ciałowicz (Colonel S.A.), Artur Chęsy (Drukarnia Pozkal sp z o.o., sp. kom.)

Dodaj komentarz