Szkolenia

XXXVII Poligraficzne Konfrontacje – podsumowanie

W dniu 6 października br. w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 10A, odbyły się kolejne (już) XXXVII Poligraficzne Konfrontacje pt. Wady i błędy w procesie drukowania fleksograficznego, organizowane tradycyjnie od 2004 roku przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, przy wsparciu naukowym Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW. Konferencję prowadził, tym razem bez referatu wprowadzającego, dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof. Politechniki Warszawskiej, pracownik naukowy ZTP IMiP PW i członek założyciel SAIP PW.

Tematyka dotycząca błędów podczas drukowania fleksograficznego jest bardzo szeroka. W związku z powyższym ograniczono jej zakres do:

– do jakości forma fleksograficznych,
– wad w procesie drukowania farbami rozpuszczalnikowymi,
– wad w procesie drukowania farbami utwardzanymi promieniowaniem UV,
– wad występujących podczas drukowania tektur falistych farbami wodnymi,
– jakości cylindrów anilox,
– standaryzacji procesu drukowania fleksograficznego.

Podczas Konfrontacji wygłoszono sześć interesujących referatów. Pierwszy z nich, pt. Kontrola jakości i wady form fleksograficznych wygłosiła dr inż. Svitlana Khadzhynova, Zastępca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. W referacie scharakteryzowano czynniki wpływające na jakość uzyskiwanych fleksograficznych form drukowych. Przeanalizowano przyczyny powstawania wad podczas procesu wykonywania form. Omówiono także przyrządy służące do oceny jakości wykonanych form.

Drugi referat pt. Wady w procesie drukowania fleksograficznego. Druk farbami rozpuszczalnikowymi wygłosił mgr inż. Jerzy Kempiński, doradca techniczny w firmie hubergroup Polska Sp. z o.o., absolwent Instytutu Poligrafii PW. W wystąpieniu omówiono zagadnienia związane z szybkością schnięcia farb rozpuszczalnikowych, doborem środków korygujących proces schnięcia oraz przedstawiono wpływ promotorów adhezji na jakość druku. Przeanalizowano dobór aniloksów w zależności od drukowanej farby. Podano także metody rozwiązywania utrudnień w procesie drukowania oraz następczego lakierowania.

Kolejny, trzeci referat pt. Wady w procesie drukowania fleksograficznego. Problemy wynikające z zastosowania farb i lakierów UV wygłosił mgr inż. Marcin Marchewka – Szef działu farb UV w firmie hubergroup Polska Sp. z o.o., absolwent Instytutu Poligrafii PW. W swoim wystąpieniu przedstawił zagadnienia technologiczne związane z zastosowaniem farb i lakierów utwardzanych promieniowaniem UV. Technika fleksograficzna z zastosowaniem farb UV jest stosowana do wielu różnorodnych substratów (podłoży). Autor przedstawił problemy występujące z zastosowaniem farb i lakierów UV, wskazał przyczyny powstawania błędów (wady) procesu drukowania i podał sposoby ich rozwiązywania. Szczególną uwagę zwrócił na źródła światła UV i ich oddziaływanie na końcową jakość uzyskiwanego druku.

Czwarty prelegent Łukasz Łącki – Lider Działu Projektowego w firmie Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o. przedstawił referat pt. Druk farbami wodorozcieńczalnymi na tekturze falistej. Błędy i wady. W prezentacji zostały przedstawione i omówione praktyczne przykłady wad i błędów w procesie drukowania na różnych etapach produkcji opakowań z tektury falistej. Podano także zalecenia i sposoby służące ich wyeliminowaniu. Zwrócono szczególną uwagę na błąd ludzki i maszynowy wynikający głównie z ograniczeń technologicznych.

Piąty referat pt. Zależności jakości druku od prawidłowego doboru oraz kondycji cylindrów dozujących wygłosił mgr inż. Wojciech Barabasz właściciel i CEO BARMEY Wojciech Barabasz. Pod względem zawartości materiału była to najobszerniejsza prezentacja na Konfrontacjach. Mimo to została zakończona planowo. Prezentacja rozpoczyna się wskazaniem na współczesne oczekiwania, co do fleksografii oraz wynikające z tego problemy związane z wałkami dozującymi farbę w procesie druku. Przedstawiono także współczesne spojrzenie na podstawowe definicji i zasady dotyczące cylindrów dozujących farbę (aniloksów) oraz defekty druku wynikające z niedotrzymania tych zasad. W szczególności omówiono liniaturę i pojemność cylindrów dozujących oraz zagadnienia czystości struktur cylindrów dozujących wraz z defektami wynikającymi z druku brudnymi cylindrami. W zakończeniu omówione zostały zagadnienia dotyczące zjawiska „ghosting’u”, w tym przyczyny i sposoby jego eliminacji.

Ostatnim referentem Konfrontacji był dr inż. Konrad Blachowski adiunkt w ZTP IMiP PW, właściciel firmy Premedia Solutions, absolwent Instytutu Poligrafii PW, członek SAIP PW, którego prezentacja pt. Standardy w procesie drukowania fleksograficznego dotyczyła nowej edycji normy ISO 12647-6:2012 opisującej zagadnienia związane z jakością drukowania fleksograficznego. Koncepcyjnie obecna norma odbiega od innych norm z tej serii dla innych technik drukowania. Podczas wystąpienia, słuchaczom została przybliżona treść normy i rozwinięte wybrane zagadnienia związane z wymianą informacji za pomocą charakterystyk drukowania.

Po każdej prezentacji był czas przeznaczony na dyskusję, a na zakończenie Konfrontacji odbył się panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów. W tym przypadku wszystkie dyskusje były „obfite” i bardzo szczegółowe. Mamy nadzieję, że przyczyniły się one w znaczący sposób do podniesienia wiedzy uczestników.

W Konfrontacjach uczestniczyło ponad 100 osób, w tym ponad 50% to absolwenci Instytutu Poligrafii PW, a od 2008 roku ZTP IMiP Politechniki Warszawskiej. Zaszczycił nas również swoją obecnością, będący na zasłużonej emeryturze Profesor Herbert Cichon, były wieloletni dyrektor Instytutu Poligrafii wraz z małżonką dr Marią Cichon. Pan Profesor aktywnie uczestniczył w dyskusjach dotyczących zagadnień procesu drukowania fleksograficznego. Utrwalonym już zwyczajem, w formie nieodpłatnej, w Konfrontacjach uczestniczyli studenci i pracownicy dydaktyczni Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP PW oraz uczniowie i nauczyciele Technikum Poligraficznego.

Foto: Przemek Blechman / SAIPPW.
(info saip)

Dodaj komentarz