Odeszli od nas

Zmarł Karol Syta (1931-2017)

Był wybitnym artystą grafikiem – laureatem indywidualnej nagrody honorowej PTWK za wybitny wkład w dzieło kształtowania podręczników szkolnych.


Przez blisko 30 lat był naczelnym grafikiem w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych. Opracował graficznie ponad sto książek – w tym podręczniki szkolne – przede wszystkim do nauk ścisłych i przyrodniczych, a także podręcznik dla Polonii Opowiadania z dziejów Polski J. Bentkowskiego i A. Syty, nagrodzony w Konkursie PTWK, również wiele książek z innych dziedzin – np. Fraszki J. Kochanowskiego (Alfa 1990), Pejzaże Mazowsza L. Kosowskiego (MCKiS 2005). Projektował plakaty i znaki graficzne, malował martwe natury i pejzaże. Miał wystawy indywidualne m.in. w Danii i Szwecji. Był laureatem wielu nagród. Jego sylwetkę zamieściliśmy w naszym cyklu „Ludzie Polskiej Książki”, zaprezentowany też został w wydanym przez PTWK albumie Artyści polskiej książki. 50 lat Konkursu PTWK.

Zmarł 27 kwietnia; pogrzeb odbył się 8 maja. Zawiadamiamy o tym ze smutkiem.

Żegnaj Karolu! Masz swoją ważną kartę w historii polskiej książki. (b).

Dodaj komentarz