Ranking drukarń

Ranking “Wydawcy Wybierają Drukarnie” 2016/2017

ZASADY WYBORU
Podobnie jak w latach poprzednich ranking przebiega w dwu etapach:
1. „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE”
2. DRUKARNIA DZIEŁOWA ROKU

W pierwszej części to wydawcy oceniają współpracujące z nimi zakłady poligraficzne. Brane są pod uwagę trzy kategorie: jakość produkcji, terminowość wykonywania zleceń oraz komunikatywność, czyli przepływ informacji między wydawcą a drukarnią. Oceny dokonywane są w skali 1-6 – drukarnia, która uzyska największą ocenę średnią – wygrywa.
Oceniamy wyłącznie zakłady, na które wpłynie co najmniej sześć zgłoszeń.

Ogłoszenie wyników pierwszej części Rankingu i wręczenie stosownych dyplomów tradycyjnie już towarzyszyło rozstrzygnięciu Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku (Warszawskie Targi Książki, 18 maja, Stadion Narodowy, Sala Amsterdam).

W drugiej części rankingu brane są pod uwagę parametry rozwoju drukarń: ocena produkcji w stosunku do roku poprzedniego, wydajność pracy, wielkość
inwestycji, zatrudnienie itd. Podane przez zakłady wskaźniki przeliczone są na skalę 1- 6 i sumowane z uzyskanymi w części pierwszej rankingu. W ten
sposób obiektywnie wybieramy NAJLEPSZĄ DRUKARNIĘ DZIEŁOWĄ. Oczywiście, w drugiej części rankingu biorą udział wyłącznie te zakłady, które
chcą przysłać informacje o sobie.
Rozstrzygnięcie całościowego rankingu oraz wręczenie dyplomów od lat odbywa się pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

Organizatorami rankingu są Sekcja Poligrafów SIMP, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, magazyn „Wydawca”. Patronem medialnymi Rankingu
od lat jest miesięcznik „Poligrafika”.

W tym roku otrzymaliśmy 95 ankiet. Najwięcej ocen (40) otrzymała drukarnia TOTEM.COM.PL z Inowrocławia – największa w Polsce drukarnia
cyfrowa.
W sumie wydawcy ocenili 61 zakładów, z czego na 23 padło tylko jedno zgłoszenie – w ich przypadku ocen nie podajemy, obawiając się, że w niekiedy mogą być one tendencyjne (wykaz tych drukarń patrz poniżej). Do drugiego etapu przechodzi 13 drukarń offsetowych (drukarń cyfrowych tu jeszcze nie oceniamy).


A oto wyniki tegorocznej pierwszej części Rankingu.

Pierwsze miejsce
ABEDIK S.A.

Drugie miejsce.
OPOLGRAF S.A.

Trzecie miejsce
Drukarnia POZKAL sp. z o.o., sp.k.

Wyniki miejsc w poszczególnych kategoriach:
› Jakość produkcji – Zakład Graficzny Colonel S.A.
› Terminowość… – OPOLGRAF S.A.
› Komunikatywność – Abedik S.A.; Drukarnia Pozkal sp. z o.o., sp.k.

W kategorii
DRUKARNIE CYFROWE
Pierwsze miejsce.
TOTEM.COM.PL sp. z o.o., sp.k.

……………………………………

Wyższą ocenę średnią niż w roku ubiegłym uzyskał Pozkal z Inowrocławia (5,80 – 5,76). Mimo to drukarnia zajeła „tylko” trzecie miejsce. Wydawcy wyżej ocenili zakład w kategoriach komunikatywność i terminowość produkcji, nieco niżej jakość produkcji. Przypominamy: w 2016 roku Pozkal zajął miejsce drugie.

Z pierwszego miejsca na drugie spadł OPOLGRAF, choć, podobnie jak Pozkal, poprawił swą ocenę średnią (5,88 – 5,81). W tym przypadku wydawcy wyżej ocenili jakość produkcji i terminowość realizacji zleceń, niżej komunikatywność. W kategorii terminowość Opolgraf uzyskał najwyższą tegoroczną ocenę – aż 5,91.

Do pierwszej trójki, i to od razu na miejsce pierwsze, wrócił poznański ABEDIK. Oceny uzyskane w poszczególnych kategoriach (5,91, 5,87, 5,83) pozwoliły uzyskać drukarni najwyższą średnią – 5,87. Warto zaznaczyć, że przy podobnej jak w roku ubiegłym ilości zgłoszeń ABEDIK uzyskał zdecydowanie lepsze wyniki (5,83, 5,62, 5,55; średnia 5,67). Gratulujemy powrotu do ścisłej czołówki.

Po raz pierwszy w historii naszego rankingu dwie drukarnie uzyskały takie same oceny w jednej z kategorii. Dyplomy za najlepszą komunikatywność odbiorą Pozkal i ABEDIK. W kategorii jakość produkcji zwyciężył COLONEL.

Po raz czwarty wybraliśmy najlepszą dziełową drukarnię cyfrową. Jednak mimo ubiegłorocznej zapowiedzi wskażemy wyłącznie na jeden zakład – otrzymaliśmy zbyt mało ocen od wydawców. W tym roku to zaszczytne miejsce, z oceną 5,80, zajął inowrocławski TOTEM.COM.PL – gratulujemy.

(info „Wydawca”, na foto: laureaci tegorocznego Rankingu)

Dodaj komentarz