Hurt/księgarstwo Różne

Czytelnia Rosyjskiej Biblioteki Prezydenckiej w Warszawie

Od piątku 18 sierpnia w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury przy Belwederskiej 25 działa pierwsza w Polsce czytelnia Rosyjskiej Biblioteki Prezydenckiej im. Borysa Jelcyna. Uroczyście otworzył ją Paweł Kisieliew, dyrektor ds. stosunków zagranicznych Biblioteki.


Zbiory liczą 550 tysięcy woluminów, część dostępna jest na stronie internetowej biblioteki www.prlib.ru. Dzień w dzień zamieszczane są kolejne pozycje.

Udostępnione dokumenty to oczywiście głównie książki, ale znajdziemy też fotografie, listy, mapy, rysunki drobne akcydensy, jak np. wizytówki. Materiały zgrupowane są w kolekcjach tematycznych dotyczących szeroko rozumianej historii i kultury Rosji. Część niedostępną na stronie internetowej Biblioteki można przeglądać w czytelni biblioteki rosyjskiego Ośrodka.

Polski czytelnik z pewnością będzie szukać materiałów związanych ze swym krajem. Znajdzie tam dość dużo materiałów dotyczących m.in. powstania styczniowego, dyskusji na temat konstytucji Królestwa Polskiego (np. uwagi Nowosilcowa na ten temat), likwidacji parafii greko-katolickich i zastępowania ich prawosławnymi. Z ciekawostek warto wymienić plan Warszawy a 1908 roku.

Biblioteka Prezydencka nosi imię Borysa Jelcyna, pierwszego prezydenta Federacji Rosyjskiej. Otwarta została 27 maja 2009 roku w Sankt-Petersburgu, a jej celem jest stworzenie całościowej przestrzeni informacyjnej dotyczącej historii Rosji.

Czytelnia w Warszawie jest 32. czytelnią na świecie w 26 krajach.
(info ap)

Dodaj komentarz