Odeszli od nas

Żegnamy Barbarę Wachowicz

W piątek 15 czerwca o godz. 13-ej na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbędzie się uroczyste pożegnanie Obywatelki Honorowej m.st. Warszawy i wybitnej postaci polskiej kultury Barbary Wachowicz. Ukazało się wiele artykułów i wspomnień o pisarce. My też przypominamy Ją w notce Barbary Petrozolin-Skowrońskiej.

Barbara Wachowicz to ważna i niezwykła postać polskiej kultury: pisarka, mistrzyni gawędy, scenarzystka, autorka licznych wystaw, widowisk, audycji radiowych i telewizyjnych, filmów dokumentalnych, reportażowych fotografii, to osoba gromadząca liczną publiczność na autorskich spotkaniach i harcerskich kominkach w wielu miejscach Polski, szczególnie Mazowsza i Podlasia, ale też specjalnie związana z Zakopanem, gdzie od lat spędzała dwa, aktywne twórczo, miesiące roku.
Była niezwykle i wszechstronnie utalentowana, ogromnie pracowita i pełna energii. Przybliżała widzom, słuchaczom, czytelnikom z wielkim talentem i pasją postacie wybitnych Polaków, a także najwybitniejsze postacie harcerstwa. Sama harcerka – wiedziała jak wielką wagę spełniało i może spełniać harcerstwo w swej misji pedagogicznej – stawiając na takie wartości jak: przyjaźń, odwaga, honor, wierność, prawdomówność, niesienie pomocy potrzebującym. Stąd tak blisko Jej było właśnie do ruchu harcerskiego, z takiej postawy narodził się jej cykl „Wierna rzeka Harcerstwa”. Szczególnym powodzeniem cieszyło się jej widowisko „Wigilie Wielkich Polaków” – przygotowane z ogromnym rozmachem, w którym w mistrzowski sposób prowadziła narrację, łączącą różne sceny swego widowiska i zachowując jednocześnie znakomity kontakt z publicznością.
Kochała Polskę w czasie i przestrzeni historycznej: od bliskich jej wyobraźni czasów opisanych w Trylogii Sienkiewicza, przez czasy Kościuszki, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Chopina. Całym sercem była z tymi, którzy poświęcali swoje życie w walce o wolność i niepodległość Polski. Ceniła poczucie honoru i miłości Ojczyzny. Przybliżała czytelnikom, słuchaczom, widzom najlepszą część Polski: odważnej, dumnej, gotowej do poświęceń, gdy jest taka potrzeba. Kochała młodzież i pracowała z myślą o niej – to dla niej był Konkurs „Arsenał Warszawa”, którego wielu edycjom poświęcała swój czas, pasję, wiedzę i talent.
Była konsekwentna i nieustępliwa w swojej patriotycznej postawie, była dumną Polką.
Była też osobą ceniącą przyjaźń, umiejącą ofiarowywać innym dar swojej przyjaźni. Taką zostanie w naszej pamięci. (B.P.-S.)

Dodaj komentarz