Czasopisma

Koniec “Zeszytów Literackich”

Drodzy przyjaciele, Pierwszy numer „Zeszytów Literackich” wydaliśmy w Paryżu w 1982 roku, Najbliższy 144 będzie ostatni. Wszystkich, którzy chcieliby się z nami pożegnać, prosimy o nadsyłanie listów do redakcji pocztą lub e-mailem. Dziękujemy, że towarzyszyliście nam i współtworzyliście „Zeszyty Literackie . Taka informacja – odręczny list podpisany przez redakcję pisma: Barbarę Torończuk, Mikołaja Nowak-Rogozińskiego i Marka Zagańczyka – pojawiła się na stronie facebookowej pisma 26 września tego roku. Powodem rezygnacji z dalszego wydawania kwartalnika są problemy finansowe.

Twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika jest Barbara Toruńczyk. Pismo miało głównie za zadanie publikowanie polskiej twórczości literackiej tworzonej na emigracji. Na łamach „Zeszytów Literackich” pojawiały się teksty Stanisława Barańczaka, Josifa Brodskiego, Adama Zagajewskiego, Józefa Czapskiego, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Leszka Kołakowskiego. W 1992 roky redakcję „Zeszytów Literackich” przeniesiono do Warszawy. Wydawaniem kwartalnika zajmowała się od strony finansowej Agora, najpierw bezpośrednio, a później za pośrednictwem powołanej w 2005 r. Fundacji „Zeszytów Literackich”. W ub.r. Agora wycofała się z finansowania kwartalnika, a redakcja zwróciła się o wsparcie do instytucji państwowych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło finansowania „Zeszytów Literackich”, dopiero po liście podpisanym przez twórców i ludzi mediów resort zmienił zdanie. Przyznane dotacje nie są jednak w stanie zaspokoić bieżących potrzeb finansowych wydawnictwa.

Dodaj komentarz