Różne

Bellona i Dressler łączą się

A oto informacja, jaką otrzymaliśmy z Bellony Sp. z o.o.:

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że z dniem 17.10.2018 r. spółka pod firmą: BELLONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (01-233) przy ulicy Bema 87, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000709875, REGON: 012732768, NIP: 5272018100, połączyła się ze spółką pod firmą: DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ulicy Poznańskiej 91, KRS: 0000688140, REGON: 142759597, NIP: 5252498568. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całości majątku spółki pod firmą BELLONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na spółkę pod firmą DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zgodnie z art. 492 par. 1 pkt. 1 KSH oraz art. 515 par. 1 w zw. z art. 516 par. 6 KSH.

Od dnia 18.10.2018 r. spółka pod firmą BELLONA SPÓŁKA Z OGRNIACZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa pod firmą: DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ulicy Poznańskiej 91, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000688140, REGON: 142759597, NIP: 5252498568, nr rachunku bankowego 11 1050 1025 1000 0090 3101 3395.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej opisana powyżej zmiana nie powoduje konieczności zmiany umów zawartych wcześniej ze spółką pod firmą BELLONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, które pozostają ważne i obowiązujące.
Prosimy o używanie aktualnych danych spółki we wszystkich relacjach – korespondencji, rozliczaniu umów, wystawianiu faktur lub dokonywaniu płatności itp. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.

Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Czerwiński
Członek Zarządu

(info Bellona)

Dodaj komentarz