Konkursy

Konkurs TECHNICUS 2019

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza do udziału w Konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny.

Nagrody Technicus są przyznawane raz do roku. Podsumowanie tegorocznej edycji Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14 czerwca 2019 r. podczas Gali „Polacy Razem” na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, która odbędzie się podczas IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i XXVI Kongresu Techników Polskich w Krakowie.
Konkurs ma za zadanie wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim.

Konkurs jest adresowany do wszystkich wydawców działających na polskim rynku wydawniczym. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie wydawnictwa specjalistyczne i uczelniane, nie tylko z uczelni technicznych.
Każdy wydawca może zgłosić do 5 publikacji książkowych w każdej z dwóch kategorii.

Zgłaszane książki muszą być wydane w języku polskim po 1 stycznia 2017 r.
Nagrody przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Główny FSNT-NOT, w której skład wchodzą profesorowie kierunków technicznych, praktycy-wydawcy oraz przedstawiciele organizatora.

Nagrody Technicus przyznawane są dwuetapowo:
– pierwszy etap to etap nominacji,
– drugi etap to wybór Laureatów.

W etapie pierwszym, każdy z członków Kapituły spośród tytułów nadesłanych na konkurs wskazuje w każdej kategorii po 3 pozycje, które jego zdaniem powinny przejść do dalszego etapu. W efekcie powstaje tzw. krótka lista obejmująca po trzy tytuły każdej kategorii.
W etapie drugim, członkowie Kapituły, po zapoznaniu się z wydawnictwami nominowanymi w etapie pierwszym, wybierają w każdej kategorii po 3 tytuły, gdzie za pierwsze miejsce każdy z nich przyznaje – 3 pkt., za drugie – 2 pkt., a za trzecie – 1 pkt.
Punkty są przyznawane za wybór tematu wydawnictwa, nowatorstwo, przejrzystość przedstawienia oraz walory wydawnicze.
Książki, które w swoich kategoriach otrzymają sumarycznie największą liczbę punktów, zostają Laureatami nagród TECHNICUS.

Termin nadsyłania wydawnictw – 31 marca 2019 r.

Wydawnictwa należy przesłać na adres:
FSNT-NOT
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
z dopiskiem: „TECHNICUS”

Kontakt:
tel. 22 336 12 83; e-mail: janusz.kowalski@not.org.pl
(info FSNT – NOT)

Dodaj komentarz