Kadry Odeszli od nas

Pożegnaliśmy Krzysztofa Jerominka

Z wielkim smutkiem informujemy o śmieci Krzysztofa Jerominka, typografa i drukarza, bibliofila, barwnej i niezwykle ciekawej postaci.


 

Krzysztof Jerominek – urodzony w Wołominie w 1953. Ukończył Zasadniczą Szkołę Poligraficzną przy ulicy Konwiktorskiej i Technikum Poligraficzne przy ulicy Stawki w Warszawie, studiował bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1971 rozpoczął pracę zawodową jako zecer w Doświadczalnej Oficynie Graficznej przy ul. Finlandzkiej 10 w Warszawie – eksperymentalnej placówce działającej od 1964 roku pod auspicjami Pracowni Sztuk Plastycznych, w której projekty grafików – typografów realizował zespół zecerów, drukarzy i introligatorów. DOG była nie tylko drukarnią, wykonującą bibliofilskie druki i akcydensy m.in. na zlecenie najwyższych władz państwowych, ale przede wszystkim miejscem sprzyjającym teoretycznym dyskusjom i praktycznym próbom określania roli i miejsca typografii jako specyficznej dziedziny sztuki użytkowej. Mentorem i mistrzem Jerominka był wybitny typograf Leon Urbański, którego zasadom: przejrzystości, prostota, funkcjonalność, klasyczne proporcje, rola typografa jako pośrednika między autorem a czytelnikiem zawsze był wierny. Z Urbańskim współpracował w latach 1980-82 jako nauczyciel zawodu w ramach Pracowni Projektowania Typograficznego na warszawskiej ASP.

Etatowo pracował jeszcze przez kilka lat w czasopiśmie „Szpilki” i w wydawnictwie „Współpraca”, ostatecznie jednak zdecydował się na uprawianie wolnego zawodu, realizując dla wydawnictw (m.in. Kajman Anna Mieczyńska) wiele projektów typograficznych (jego umiejętności potwierdził w 1984 Minister Kultury, wydając mu odpowiednie zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu artysty plastyka).

Swoje prace, w tym ekslibrisy, afisze, druki bibliofilskie, prezentował na wielu wystawach. W 2011 roku dla uczczenia 40-lecia jego pracy zawodowej Muzeum Drukarstwa Warszawskiego zorganizowało stosowną wystawę. Jedna z ostatnich (2014 rok) – ,,Krzysztof Jerominek – mała typografia” w warszawskim DK Śródmieście.

Laureat kilku nagród i wyróżnień, m.in. PTWK, Towarzystwa Bibliofilów Polskich, Art Directors Club w Nowym Yorku, Nominacji do Nagrody Wydawców „Ikar 2012”.

Zmarł 6 kwietnia 2019 roku.

(info wg m.in. kulturalna.warszawa.pl)

 

Dodaj komentarz