Różne

Nagrody prezydenta Gdańska za twórczość translatorską 2019

Znamy laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. W tym roku zostali nimi Małgorzata Łukasiewicz – za całokształt pracy translatorskiej, oraz Marcin Szuster – za przekład z języka angielskiego powieści Djuny Barnes pt. Ostępy nocy.

Nazwiska laureatów podano w piątek wieczorem podczas gali w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Był to jeden z punktów festiwalu literackiego “Odnalezione w tłumaczeniu”.


Małgorzata Łukasiewicz została uhonorowana za przekłady niemieckojęzycznej prozy, eseistyki i literatury filozoficznej. Tłumaczka znana jest m.in. z przekładów dzieł Hansa Georga Gadamera i Juergena Habermasa, Theodora W. Adorna i Maksa Horkheimera, Friedricha Nietzschego i Richarda Wagnera, Heinricha Boella i Patricka Sueskinda, Roberta Walsera i W.G. Sebalda, Hermanna Hessego, Thomasa Manna i Josepha Rotha.

Wg laureatki: Nie ma na świecie lepszego zajęcia niż bawienie się w wielkiej piaskownicy języka.

Marcina Szustera kapituła nagrody uhonorowała za „znakomity przekład z języka angielskiego wprowadzający do polszczyzny znane dzieło modernizmu” – Ostępy nocy Djuny Barnes.


Kapitułę nagrody tworzyli: Joanna Kornaś-Warwas, Piotr Paziński, Julia Różewicz, Justyna Sobolewska, Tomasz Swoboda, Ryszard Turczyn, Anna Wasilewska (przewodnicząca kapituły).

W tegorocznej edycji do nagrody za całokształt twórczości zgłoszono 34 kandydatury, z kolei do nagrody za przekład jednego dzieła – 99 tłumaczeń.


Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego ustanowiona została przez prezydenta miasta Gdańska w grudniu 2013 r. Ideą tej nagrody jest uhonorowanie ważnej roli, jaką w literaturze pełni tłumacz. Nagroda przyznawana jest co dwa lata. Laureaci uhonorowani za całokształt pracy translatorskiej otrzymują 50 tys. zł., natomiast tłumacze uhonorowani za przekład konkretnej książki – 30 tys. zł.

(info wg IKM w Gdańsku)

Dodaj komentarz