Kadry Różne

Andrzej Kurz honorowany

16 kwietnia w siedzibie Muzeum Krakowa, pod patronatem i z udziałem prezydenta Krakowa prof. dr. Jacka Majchrowskiego odbyła się uroczysta sesja poświęcona uczczeniu 70 rocznicy aktywności publicystycznej i publicznej Andrzeja Kurza, prezesa PTWK w latach 1988-1991, od 2013 prezesa Honorowego PTWK.
Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Kuźnica, które Jubilat w 1975 współzakładał i któremu przez wiele lat prezesował.

Laudacje na cześć Andrzeja Kurza wygłosili prezydent Krakowa prof. J. Majchrowski, prezes Stowarzyszenia Kuźnica dr Paweł Sękowski, prezes PTWK Rafał Skąpski. W imieniu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa przemawiał prof. dr Jacek Purchla, głos zabrali także wiceprzewodniczący SLD Andrzej Szejna i Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Krakowie Ryszard Śmiałek. Odczytano listy od Aleksandra Kwaśniewskiego, b. prezydenta RP, dr. Włodzimierza Cimoszewicza b. premiera i marszałka Sejmu, od kierownictwa Wydawnictwa Literackiego i wielu przyjaciół Jubilata.
Prezes PTWK Rafał Skąpski podkreślił w swej wypowiedzi zasługi Andrzeja Kurza w kierowaniu Wydawnictwem Literackim, w podejmowaniu odważnych decyzji edytorskich (dzieła Mrożka, Gombrowicza, wiersze Miłosza) a szczególnie Jego inicjatywę zaproszenia wydawców “niezależnych” do udziału w Targach Książki w Warszawie w roku 1989, kiedy to jako prezes PTWK odpowiadał za kształt programowy Targów.
(rs)

Dodaj komentarz