Konkursy Różne

Konkurs Academia 2019 – nagrody przyznane


W ramach Konkursu Na Najlepszą Książkę Akademicką i Naukową ACADEMIA przyznawane są nagrody i wyróżnienia rektorów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Nagroda Główna ACADEMIA. Rozstrzygnięcie Konkursu od lat ma miejsce pierwszego dnia Warszawskich Targów Książki.

A oto tegoroczni laureaci.

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickich w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych.

WYRÓŻNIENIA:

  • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Moja mapa. Tworzenie map w technologiach geoinformacyjnych. Przewodnik uzupełniający do laboratoriów z podstaw kartografii, Joanna Ewa Szafraniec.
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Historia odkryć pierwiastków chemicznych, Jan Grzegorz Małecki.

NAGRODA:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej – Kształtowanie ulicy jako przestrzeni publicznej>, Jacek Wiszniowski.


Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

WYRÓŻNIENIA

  • Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych, Ewa Repucho, Tomasz Bierkowski.
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Estetyka prawa, Kamil Zeidler.

NAGRODA
Wydawnictwo Naukowe PWN, Filozofia religii. Kontrowersje, redaktorzy naukowi: Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski


Konkurs na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2019

Wyróżnienia Specjalne ACADEMIA 2019 za opracowanie edytorskie:

  • Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego za publikację Dialogi dzieł dawnych. Studia o intertekstualności literatury staropolskiej, autor Radosław Grześkowiak
  • Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Rzeźba dzisiaj 3: Sztuka i natura. Parki rzeźby, redakcja naukowa Eulalia Domanowska, Marta Smolińska

WYRÓŻNIENIA ACADEMIA 2019

  • PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Urologia. Ilustrowany podręcznik dla studentów i stażystów, redakcja naukowa Tomasz Drewa, Kajetan Juszczak
  • Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Nowoczesne mieszkanie, Karolina Tulkowska-Słyk
  • PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Chirurgia onkologiczna tom 1-2, redakcja naukowa: Arkadiusz Jeziorski, Piotr Rutkowski, Wojciech Wysocki
  • Fundacja Terytoria Książki, Szekspir bez cenzury. Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej, Jerzy Limon


NAGRODA GŁÓWNA

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pediatria tom 1-3, redakcja naukowa: Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta


Nagrodą główną jest statuetka oraz usługa poligraficzna fundowana od lat przez Drukarnię Cyfrową SOWA. Symboliczny “czek” uprawniający do druku 100 tys. odbitek przekazał pani dyrektor Wydawnictwa UJ Dorocie Heliasz prezes Sowy Janusz Kozakoszczak. Statuetkę Academia 2019 wręczył przewodniczący jury Nagrody prof. Roman Barlik.

(info ap)


Jury obradowało w składzie: prof. dr hab. inż. Roman Barlik – Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej (Przewodniczący), prof. dr hab. Alicja Kulecka – Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Jan Łaszczyk – Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP, prof. Elżbieta Zybert – Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury, Uniwersytet Warszawski, Anna Zielińska-Krybus – Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Janusz Nowicki – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Piotr Dobrołęcki – Redaktor Naczelny Magazynu Literackiego KSIĄŻKI, Jerzy Burski – Artysta grafik, AGAT Studio Graficzne.

Dodaj komentarz