Konkursy Różne

Znamy finalistów rosyjskiego konkursu “Bolszaja Kiniga”

5 czerwca podczas tradycyjnego obiadu literackiego w moskiewskim GUM-ie ogłoszono krótką listę narodowej nagrody literackiej „Bolszaja Kniga”.


Listę tworzy grupa 12 finalistów: Ewgenij Niekrasoa (Kaleczan-Maleczina), Oleg Lekmanow i współautorzy Michaił Swierdłow i Ilja Simanowski (Benedykt Jerofiejew: postonnij), Aleksiej Salnikow (Oposredowano), Linor Goralik (Wsio, sposobno dyszat dychanije ), Guzel Jahina (Dieti moi), Wiaczesław Stawecki (Żizń A.G.), Ewgienij Wodołazkin (Brisbane), Grigorij Służitiel (Dni Savelija), Roman Senczin (Dożd’ w Pariże), Aleksandr Gonorowski (Sobaczij les), Suhbat Afłatuni (Raj ziemnoj) i Olgierd Baharewicz (Sobaki Jewropy).

Laureatów poznamy pod koniec 2019 roku. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości trzech milionów rubli, za drugie pisarz otrzyma 1,5 miliona rubli, za trzeci – milion rubli.


Konkurs Bolszaja Kniga przeprowadzany jest od 2005 roku. W skład Jury wchodzi około stu zawodowych pisarzy, przedstawicieli kultury, naukowców, urzędników państwowych, dziennikarzy i przedsiębiorców.
(info wg lenta.ru)

Dodaj komentarz