Kadry Targi Targi w Polsce

Nowe władze Spółki Targi Książki

25 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie udziałowców Spółki Targi Książki, organizatora m.in. Warszawskich i Śląskich Targów Książki. Dokonano oceny działalności spółki w roku 2018, oraz wstępnej oceny tegorocznej, 10 edycji Warszawskich Targów Książki.


Wybrano nowe władze Spółki na trzyletnia kadencję. Członkami Rady Nadzorczej zostali Zbigniew Benbenek (przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Muratorexpo), Zbigniew Czerwiński (przewodniczący Porozumienia Wydawców Książek Historycznych), Ewa Lampart (wydawca gazety “Superexpress” i szefowa wydawnictwa Harde), ks. Roman Szpakowski (prezes Wydawców Książek Katolickich) i Adam Zysk (dyrektor marketingu w wydawnictwie Zysk i ska). Przewodniczącym Rady został ponownie: Zbigniew Czerwiński, wiceprzewodniczącym Adam Zysk, a sekretarzem ponownie ks. Roman Szpakowski.

Rada Nadzorcza powołała Zarząd spółki w dotychczasowym składzie: prezes Rafał Skąpski, wiceprezes Jacek Oryl i Sonia Draga – członek zarządu.
[info Targi Książki, na zdjęciach (od lewej): Rafał Skąpski, Jacek Oryl, Sonia Draga (foto. Jacek Poremba)]

Dodaj komentarz