Różne

Nagroda Literacka Miasta Radomia 2019

Prezydent Miasta Radomia Zarządzeniem nr 335/2019 z dnia 13 marca 2019 r. powołał skład Komisji Konkursowej, której celem będzie ocena publikacji zgłoszonych do Nagrody Literackiej Miasta Radomia 2019.

Nadesłane książki będzie oceniało jury w składzie:
– dr hab. Arkadiusz Bagłajewski – przewodniczący
– dr Adam Duszyk – członek
– Zbigniew Kruszyński – członek
– Sebastian Równy – członek
– dr hab. prof. nadzw. Ewa Kołodziejczyk – członek
– Tomasz Tyczyński – członek

Publikacje do Nagrody Literackiej Miasta Radomia można zgłaszać do 30 września br.

Do udziału w konkursie kwalifikują się książki wydane po raz pierwszy nie wcześniej niż dwa lata wstecz od roku przyznawania Nagrody, tj. od grudnia 2017 do września 2019 r. Nagroda przyznawana jest za wydawnictwa związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora w dwóch kategoriach:

  •  książka literacka (np. poezja, proza, dramat, literatura faktu),
  •  książka naukowa/popularnonaukowa (np. monografie, biografie, opracowania historyczne i inne).

Wartość Nagrody wynosi 10 000 zł w każdej kategorii.

Nagroda zostanie wręczona w listopadzie 2019 roku, podczas VII Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych.

Wniosek o przyznanie Nagrody (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 406/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 24.09.2012 r. – patrz załącznik >>>) należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom

Do wniosku należy dołączyć 6 egzemplarzy książki.
(info wg MBP Radom)

One thought on “Nagroda Literacka Miasta Radomia 2019

Dodaj komentarz