Różne

“Zwyrtała” rozstrzygnięty

Podczas Rabka Festiwal wręczono nagrody w konkursie “Zwyrtała” na najlepszy pomysł promujący czytanie.


Na początku lipca Jury w składzie: prof. Anna Janus-Sitarz, prof. Grzegorz Leszczyński oraz Konstanty Przybora dokonało wybory najciekawszych projektów. Po wnikliwym zapoznaniu się z finałowymi projektami, jury postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody główne: Edycie Pietrzak z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie za projekt „Centralne Biuro Czytelnicze” i Marii Deskur z Fundacji Powszechnego Czytania za projekt „Książka na receptę”.

Nagrody wręczono podczas uroczystej gali w kinie “Śnieżka” 12 lipca.


A oto lista finalistów (porządku alfabetycznym, według nazw projektów):

 • Edyta Pietrzak z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie za projekt „Centralne Biuro Czytelnicze”;
 • Anna Gruszecka, Katarzyna Wojtaszak, Anna Kozłowska, Anna Skoczek z Biblioteki Raczyńskich za projekt „Czytaty 2”;
  Magdalena Kómór z Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni, filia w Stróży za projekt „Dźwięczne ferie”;
 • Maria Deskur z Fundacji Powszechnego Czytania za projekt „Książka na receptę”;
 • Agnieszka Polska-Masełko i Anna Zdunek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie za projekt „Kto czyta nie błądzi”;
 • Alicja Ungeheuer-Gołąb, opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Kultury Literackiej Dzieci przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, we współpracy z Filią nr 10 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie za projekt „Najdłuższa książka”;
 • Alicja Andrzejewska i zespół bibliotekarzy dziecięcych z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu za projekt „Pożeracze książek”;
 • Anna Bukowska z wydawnictwa Zielona Sowa za „promocję książki Mirabelka Cezarego Harasimowicza”;
 • Arkadiusz Łapka oraz zespół w składzie Sława Janiszewska, Małgorzata Rzempowska-Skóra i Aleksandra Andrzejewska Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu za projekt “Tajemniczy Wałbrzych: akcja rewitalizacja – gra planszowa”;
 • Joanna Grzelczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu za projekt „Wszystkie strony książki”;
 • Barbara Cywińska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie za projekt „Z pola … dla Mola” .

Laureaci otrzymali nagrody – weekend (12-15 lipca 2019) w SPA „Rabczański Zdrój”, ufundowany przez Uzdrowisko Rabka SA.

Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy, pamiątkowe plakietki z wizerunkiem „Zwyrtały” oraz album z poświęcony twórczości jego autora – Jerzego Koleckiego i zestaw kosmetyków na bazie solanki, ufundowanych przez Uzdrowisko Rabka S.A. Ponadto organizatorzy zaproponują nagrodzonym publikację opisu zrealizowanych przez nich projektów.

(info organizatora, na zdjęciu laureaci Konkursu)

Dodaj komentarz