Różne

Rozstrzygnięcie konkursu na recenzję literacką im. Tymoteusza Karpowicza

Znamy laureatów pierwszej edycji konkursu ogłoszonego przez Wrocławski Dom Literatury i organizatorów Festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie. Pierwsze miejsce zajął Dawid Janiuś, drugie – Karolina Górnicka, a trzecie – Zuzanna Sala.

Pierwsze miejsce jury przyznało za recenzję książki Król Szczepana Twardocha, fragment jego tekstu zostanie także opublikowany we wrześniowym numerze „Książek. Magazynu do czytania”. Drugie miejsce za tekst poświęcony tomowi poetyckiemu Tomasza Bąka pt. [beep] Generation. Trzecią nagroda za recenzję tomiku Chyba na pewno Jakuba Pszoniaka.

Jury postanowiło wręczyć też trzy wyróżnienia, które powędrowały do Andrzeja Graula, Jarosława Turskiego i Mateusza Rosickiego.

Wyboru dokonało jury w składzie: Kinga Dunin, Magdalena Rabizo-Birek, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski i Wojciech Orliński. Pierwsza nagroda to 3,o tys. zł, druga -1,5 tys.

Nagrody wręczono w niedzielę 14 lipca na Zamku Książ podczas Festiwalu Góry Literatury.


Konkurs na recenzję literacką jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Kulturalnego Góry Babel, organizatora Festiwalu Góry Literatury oraz Wrocławskiego Domu Literatury. Patronem konkursu jest Tymoteusz Karpowicz, poeta, prozaik, dramaturg i tłumacz, uważany za jednego z czołowych twórców poezji lingwistycznej. Karpowicz był niezwykle ważną postacią na wrocławskiej scenie literackiej, a jego twórczość eseistyczna, będąca swoistą wędrówką po różnorodnych światach literackich, do dziś stanowi ważny przewodnik dla osób zainteresowanych krytyką literacką.

(wg info organizatora)

Dodaj komentarz