Historia książki i druku

Listy Wojaczka w Ossolineum

9 lipca 2019 r. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i dyrektor Adolf Juzwenko podpisali akt, na mocy którego miasto przekazało w darze Ossolineum 59 listów Rafał Wojaczka. W uroczystości wzięli również udział Jerzy Pietraszek dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz kierownik Działu Rękopisów Elżbieta Ostromęcka.


Przekazane listy wykupione zostały wcześniej od córki poety Dagmary Janus oraz od przyjaciółki i powierniczki poety Stefanii Cisek.

W Dziale Rękopisów Ossolineum znajdują materiały poety zakupione w latach 80. XX w. od Andrzeja Wojaczka. Zbiór jest ciągle uzupełniany, w latach 90 XX w. powiększył się o listy i dziennik Teresy Ziomber, a także korespondencję, którą m.in. przekazał w darze znakomity poeta i aktor Bogusław Kierc. Archiwum składa się z papierów osobistych, autografów i maszynopisów wierszy ze zbiorków Sezon, Inna bajka, Nieskończona krucjata i innych. Korespondencja poety liczy ponad 200 listów od osób, instytucji i wydawnictw.
[info i foto. ( Andrzej Solnica) wg www.ossolineum.pl]

Dodaj komentarz