Szkolenia

“Słowa za słowa” – polsko-rosyjska szkoła przekładu

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza nabór na III edycję szkoły przekładu dla początkujących tłumaczy literatury z języka rosyjskiego na język polski. 


Podczas zajęć poznasz cały cykl pracy tłumacza: od rozeznania się w rynku wydawniczym i wyboru materiału do tłumaczenia, poprzez analizę tekstu literackiego, redakcję własnego przekładu, po aspekty prawne pracy tłumacza, pozyskanie dofinansowań i kontakt z wydawnictwem. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystasz w praktyce – zajęcia polegać będą na pracy nad przekładem tekstów współczesnych rosyjskich pisarzy, dotychczas nie wydawanych w Polsce, które zostaną opublikowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w postaci książki.

Dla kogo?
Organizatorzy zapraszają początkujących tłumaczy literatury z języka rosyjskiego na język polski, którzy są przed debiutem literackim lub mają na koncie nie więcej niż 5 publikacji.

Jaki jest format szkoły?
Warsztaty obejmą 9 dwudniowych spotkań (soboty i niedziele), które będą podzielone będzie na dwie części: spotkania z mistrzami, doświadczonymi tłumaczami, redaktorami, ekspertami z Polski i Rosji oraz praca warsztatowa nad tłumaczonymi tekstami.

Kiedy i gdzie?
Warsztaty potrwają od października 2019 r. do czerwca 2020 r., a zajęcia odbywać się będą w siedzibie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie.

Koszty
Centrum pokrywa koszty udziału w warsztatach, noclegi oraz wyżywienie (sobota: obiad, niedziela: śniadanie i obiad), natomiast koszty dojazdu pokrywają uczestnicy projektu.

Jak się zgłaszać?
Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie do 22 września 2019 roku: CV z krótką informacją o dotychczasowych publikacjach (dotyczy tłumaczy, którzy mają za sobą debiut wydawniczy) z klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym na potrzeby rekrutacji do trzeciej edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu. Słowa na Słowa”, organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Oświadczam jednocześnie, że jest mi znana treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów, zamieszczonej w ogłoszeniu trzeciej edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu. Słowa na Słowa”, organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.”
Listu motywacyjnego, gdzie znajdziemy odpowiedź na pytanie: czego oczekujesz od warsztatów oraz dlaczego wybrałeś dany tekst do tłumaczenia?
1,5 strony tekstu tłumaczenia prozatorskiego tekstu literackiego (językiem oryginału musi być język rosyjski) w formacie .doc, .rtf lub .pdf. Do tekstu tłumaczenia prosimy załączyć oryginał tekstu w formacie .doc, .rtf lub .pdf (jedynie wybrany fragment). Tłumaczenie należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres poczty elektronicznej:
translator@cprdip.pl
z dopiskiem „Słowa na słowa”.

(info organizatora)

Dodaj komentarz