Odeszli od nas

Żegnamy Tadeusza Kaczmarka

Z wielkim żalem żegnamy
zasłużonego dla kultury polskiej i ruchu wydawniczego

TADEUSZA KACZMARKA
byłego prezesa PTWK i b. wiceministra kultury i sztuki

Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przyjaciele i koledzy
z Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

…………………………………..

WSPOMNIENIA

Poznałem Tadeusza Kaczmarka jako młody pracownik departamentu plastyki MKiS, był to rok 1982 lub 83. Był wtedy wydawcą, pracował w KAW jako zastępca redaktora naczelnego, a także pełnił wówczas funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, władającego pięknym pałacykiem w podwórzu ulic Nowy Świat i Chmielna. Odbywały się tam dość często wernisaże prac współczesnych artystów, a otrzymanie na nie zaproszenia było swoistą towarzyską nobilitacją. Wcześniej był wiele lat zastępcą redaktora naczelnego w wydawnictwie Książka i Wiedza, Konsulem w Leningradzie i wiceministrem kultury i sztuki. Tę ostatnią funkcję pełnił w latach 1972-78. Kiedy objąłem w roku 2001 to samo stanowisko (a może nawet i ten sam gabinet) przeszliśmy, z Jego inicjatywy, na „ty”. Potem spotykaliśmy się wielokrotnie już na gruncie towarzyskim, w Klubie Księgarza lub w Klubie pracowników PAN. Miłość do książki i zainteresowanie nowościami rynku wydawniczego pozostała. Podobnie żywo obserwował życie środowiska plastycznego. Należał do tej grupy byłych ministrów kultury, którzy po odejściu z piastowanej funkcji nie tracili kontaktu ze sprawami i ludźmi, którym służyli podczas pełnienia urzędu. Był, krótko przez rok, zanim objął funkcję wiceministra, prezesem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.
Zakres głównej odpowiedzialności Tadeusza Kaczmarka na funkcji wiceministra był, niemal identyczny jak mój trzydzieści lat później. Kontakty ze związkami twórców, kondycja książki, sztuk plastycznych, muzyki….
Zasług Tadeusza Kaczmarka dla polskiej kultury, dla ruchu wydawniczego jest wiele.
[Rafał Skąpski]

———————-
(Foto: Tadeusz Kaczmarek, fot. Karol Czejarek, źródło: www. przegladdziennikarski.pl)

Dodaj komentarz