Odeszli od nas

Żegnamy Wiktora Jędrzejca

Z wielkim żalem żegnamy
zasłużonego dla kultury polskiej i ruchu wydawniczego

Profesora WIKTORA JĘDRZEJCA
Prorektora Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie
i wieloletniego jurora Konkursu PTWK „Najpiękniejsze Książki Roku”

Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przyjaciele i koledzy
z Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

………………………………

Z Wiktorem Jędrzejcem zetknąłem się gdy, w roku 1990, zaczynałem swoją życiową przygodę z książką. Wiktor pracował już w Państwowym Instytucie wydawniczym, ja w polonijnym wydawnictwie Andy Grafik, ktoś nas poznał i zamówiłem u niego kilka okładek…
Kiedy w lutym 2005 roku objąłem stanowisko dyrektora PIW, Wiktor wciąż jeszcze tam pracował, co prawda już tylko na cząstce etatu poświęcając się już głównie pracy dydaktycznej w swej Akademii Sztuk Pięknych. Wkrótce został prorektorem, a kilka lat później w poufnej rozmowie radził się czy przyjąć propozycje kierowania departamentem szkolnictwa artystycznego w MKiDN. Powiem szczerze, że nie posłuchał mnie, bo radziłem Mu by poczekał, by myślał o funkcji rektora, a może wiceministra. Na obydwie nadawał się. Kiedy wrócił na Akademię, mnie w PIW-ie już nie było, ale znaleźliśmy nowe pola do współpracy. Zaprosiłem profesora Jędrzejca do składu Jury konkursu PTWK „Najpiękniejszej Książki Roku”. Opracowaliśmy też zasady dorocznego konkursu dla studentów ASP na plakat informujący o Warszawskich Targach Książki. Wspólnie przeprowadziliśmy dwie edycje tego konkursu, którego efektem były wystawy prac studentów na IX i X WTK.
Profesor Wiktor Jędrzejec odszedł w pełni sił twórczych, mając wiele nowych pomysłów i idei…
Zapamiętam Jego młodzieńczy, słoneczny uśmiech, który nie zmienił się od poznania w 1990 roku, i który mimo ciężkiej choroby nie schodził z Jego twarzy
w maju tego roku, gdy widzieliśmy się po raz ostatni.
[Rafał Skąpski]

———————-
(Foto: Wiktor Jędrzejec, źródło: www.asp.waw.pl)

Dodaj komentarz