Różne

Nieznane dzieła Prousta zostaną opublikowane we Francji

Dziewięć wcześniej niepublikowanych nowel i opowiadań Marcela Prousta ukaże się nakładem wydawnictwa de Fallois pod wspólnym tytułem Le Mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites (tajemniczy korespondent i inne niepublikowane opowiadania) – czytamy na stronie internetowej wydawcy.

Charakter większości opowiadań jest typowy dla pisarza, choć niektóre są bardziej skomplikowane i kierują się w stronę medytacji, co zapowiada cechy późniejszych prac Prousta.

Prace należą do wczesnej twórczości pisarza. Proust chciał zamieścić je w książce Les Plaisirs et les Jours (radość i dni) – zbiorze białych wierszy i opowiadań, wydanej w 1896 r. Przygotowując publikację, jednak z nieznanych powodów usunął je ze składu prac.

Rękopisy odkrył założyciel wydawnictwa Bernard de Fallois.

To wyjątkowe dzieło zostanie opublikowane 9 października br., a okazją są obchody setnej rocznicy przyznania nagrody Goncourt Prize Proustowi za In the Shadow of Young Girls in Bloom (W cieniu zakwitających dziewcząt).

(info wg www.editionsdefallois.com, zdjęcie: okładka ze strony wydawcy)

Dodaj komentarz