Ludzie Polskiej Książki (LPK)

OLCHA SIKORSKA

Wydawca, wiceprezes PTWK, działaczka na rzecz rozwoju i upowszechnienia polskiej kultury, a szczególnie książki dla dzieci i młodzieży. Praca, kariera zawodowa. Przez 38 lat (1958-1997) pracowała w PWN w Poznaniu – redaktor, sekretarz wydawnictwa, od 1990 dyrektor Oddziału Poznańskiego PWN. Uczestniczyła m.in. w pracach nad Dziejami Poznania i Słownikiem gwary miejskiej Poznania. W latach 90. tworzyła koncepcję nowatorskich podręczników szkolnych takich jak Disce Latinae W. Kopaczewskiego, wielokrotnie wznawianej Wiedzy o życiu w społeczeństwie J.Mikołajewicza oraz serii „Kompendiów wiedzy o…” (pozycje te stały się podwalinami Wydawnictwa Szkolnego PWN). Tworzyła pierwszą księgarnię PWN w Poznaniu. Praca społeczna. Od 30 lat działa nieprzerwanie w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek – kolejno członek Zarządu i prezes Oddziału Poznańskiego PTWK, członek Głównej Komisji Rewizyjnej, członek Zarządu Głównego (1996-2005), od 2005 wiceprezes PTWK, pełnomocnik prezesa PTWK na terenie Miasta Poznania. Szczególną uwagę poświęca promocji polskiej książki i upowszechnieniu wiedzy o książce, promocji młodych grafików i ilustratorów książek dla dzieci i młodzieży, rozwojowi czytelnictwa – głównie wśród dzieci i młodzieży, rozwojowi kultury głównie na terenie Miasta Poznania i Województwa Wielkopolskiego. Jest jurorem organizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich Kwartalnego Przeglądu Nowości Książka Wiosny, Lata, Jesieni i Zimy, a od 2001 współorganizatorem tego przeglądu z ramienia PTWK. Wspólnie z Wydawnictwem Naukowym UAM stworzyła koncepcję targów książki naukowej „Poznańskie Dni Książki Naukowej” – jest ich współorganizatorem z ramienia PTWK. Jest komisarzem i organizatorką Konkursu Literackiego PTWK Poezja, proza, esej, literatura dla dzieci i młodzieży organizowanego wspólnie z Biblioteką Raczyńskich. Współorganizuje z ramienia PTWK – w ramach kampanii społecznej Fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom” – dzień głośnego czytania w Poznaniu (od 2001). Ważną jej zasługą jest powołanie do życia w 2002 roku ogólnopolskiej imprezy „Poznańskie Spotkania Targowe. Książka dla Dzieci i Młodzieży”. Jest twórcą koncepcji tej imprezy, do 2017 roku komisarzem i organizatorem z ramienia PTWK. Zainicjowała towarzyszące Poznańskim Spotkaniom Targowym cykliczne wystawy: „Salon ilustratorów” i „Mistrzowie ilustracji” oraz promujący czytelnictwo Ogólnopolski Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych i Średnich. Podczas PST przyznawane są wybitnym twórcom i działaczom na rzecz książki prestiżowe „Statuetki Pegazika” (jej pomysłu). Od grudnia 2010 – z ramienia PTWK jest członkiem Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Była inicjatorką powołania Oddziału Wielkopolskiego Polskiej Izby Książki i wiceprezesem Oddziału Poznańskiego PIK 1997-2001 (organizowała wówczas cieszące się wielką popularnością, atrakcyjne „Trzynastki księgarskie”). Była inicjatorką, twórcą koncepcji, autorką scenariuszy m.in. spektakli „Poznańskie Kwadransy Ratuszowe” organizowanych przez miasto Poznań i PTWK (2007-2011). W 2009 brała udział w konferencji „Wokół książki” w Lesznie, gdzie wygłosiła referat o ilustracji dziecięcej. Od 2012 uczestniczy w debatach towarzyszących bydgoskim „Literobrazkom”. Jest też członkiem założycielem (1989) Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, obecnie przewodniczy Komisji Rewizyjnej TOnZ. Jest jurorem Konkursu im. Arkadego Fiedlera o nagrodę „Bursztynowego Motyla”. Współpracuje z prezesem Stowarzyszenia Pomocy dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi (Ewą Stolarską) – m.in. organizuje szpitalną bibliotekę dla chorych dzieci. Odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Srebrny „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, medal i statuetka „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Nagroda Polskiej Sekcji IBBY za Upowszechnianie Czytelnictwa, Odznaka Honorowa Miasta Poznania oraz tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania” i in.


*Bogaty biogram Olchy Wierzbowskiej-Sikorskiej zamieściliśmy w „Wydawcy” 10/2002, stąd zostały tu pominięte podstawowe informacje biograficzne, a skupiliśmy się głównie na jej imponującej działalności społecznej w latach, gdy przestała pracować zawodowo w PWN.


O Olsze Sikorskiej powiedzieli:

Balsam z Olchy, lek pobudzający z Olchy, lek uspokajający z Olchy, syrop inspirujący z Olchy, krzepiąca herbatka z Olchą… Olcha to marka, potencjał i wielka siła dodająca nam, ludziom książki (…) godnej oprawy, wielkoformatowego docenienia a czasem tak potrzebnego zwykłego przytulenia czy pocieszenia. Począwszy od najmłodszych, nikomu nieznanych i nieodkrytych, nieopierzonych ilustratorów (…), poprzez wielkich a niedocenianych twórców a skończywszy na tych sławnych okazach wszyscy mogą się w jej cieniu ukoić, poczuć swoją wartość, ale także zainspirować i spotkać. Olcha ma niezwykły dar łączenia ludzi i wydarzeń ― z tych spotkań powstają np. ważne książki (…). Bez Olchy świat książki w Polsce nie byłby ten sam!
Iwona Chmielewska

Pani Olcha Sikorska to profesjonalizm, pomysłowość, konsekwencja w działaniu, a także kilka cech, które zdarzają się jedynie wybranym: ogromna bezinteresowna serdeczność i umiejętność dostrzegania wokół siebie rzeczy ważnych i ludzi dla Olchy zawsze ważnych! (…) ! Bo tu, w halach targowych, dzieci są najważniejszymi gośćmi czytają i oglądają książki, bawią się nimi, śpiewają piękne literackie teksty, tworzą teatr i własne ilustracje. Bo Olcha, gdy patrzy na książkę, nigdy nie traci z pola widzenia małego czytelnika, a gdy patrzy na dziecko natychmiast kieruje jego uwagę ku książce…
Ewa Gruda

Pani Olcha Sikorska jest Szaleńcem Bożym, dobrym duchem książki dziecięcej i przyjacielem wszystkich, którzy książce tej służą. Jej trwającemu przez wiele lat zaangażowaniu, wysiłkom i pasji zawdzięczamy Poznańskie Spotkania Targowe i setki imprez promujących czytelnictwo. Nieustannie zabiega o nobilitację ludzi książki dziecięcej, o promocję książki pięknej, literacko i graficznie dojrzałej, poruszającej i mądrej. (…) To artysta, mistrz animacji książki i czytelnictwa.
Grzegorz Leszczyński

Dodaj komentarz