Konkursy Różne

Nagroda im. W. Gombrowicza 2019 przyznana

Tegoroczna Nagrodę im. Wiltoda Gombrowicza przypadła Oldze HUND za książkę Psy ras drobnych.

Wynoszącą 40 tys. złotych Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza przyznaje prozaikom-debiutantom Prezydent Radomia przy współudziale Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Nominowanych i zwycięzców wybiera kapituła w składzie: Ewa Graczyk, Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak i Justyna Sobolewska. Sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński, kurator Muzeum Witolda Gombrowicza.
Werdykt kapituły odczytała podczas gali Nagrody Zofia Król.

Patronat nad Nagrodą i festiwalem od pierwszej edycji sprawuje Rita Gombrowicz.
Mecenasem nagrody, już po raz trzeci, jest Jarosław Krzyżanowski.
Partnerem głównym festiwalu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Partnerzy:
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu
Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych

(info organizatora)

Dodaj komentarz