Festiwale literackie

CIECHANOWSKA JESIEŃ POEZJI – już po raz dwudziesty czwarty!

Bogate w wydarzenia dwa dni Ciechanowskiej Jesieni Poezji:

czwartek 9 października w Ciechanowie i Pułtusku, oraz piątek 10 października w Opinogórze, mamy już za sobą i warto opowiedzieć o tej imprezie, która – obok majowych Międzynarodowych Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza”, oraz czerwcowej Wiosny Literatury w Gołotczyźnie – należy do interesujących i ważnych wydarzeń kulturalnych.


W XXIV Ciechanowskiej Jesieni Poezji uczestniczyło kilkadziesiąt osób: literatów z Mazowsza i – jak zwykle – zaproszonych Gości, tym razem z Wilna, Kłajpedy, ze Lwowa, z Budapesztu, z Warszawy, Poznania, Lublina i Augustowa, a gośćmi byli głownie poeci, choć – obok poetyckich talentów – często jednocześnie eseiści, literaturoznawcy, muzycy, malarze… Organizator i pomysłodawca to oczywiście Związek Literatów na Mazowszu, któremu przewodzi dr Teresa KACZOROWSKA, utalentowana pisarka, poetka, redaktor i pełna inwencji animatorka kultury.

Ciechanowska Jesień Poezji ma od lat swój tradycyjny rytm, który zachowany został i tym razem. A więc – początek o 10-tej, jak zwykle w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, w okazałym budynku przy ul. Strażackiej 4, gdzie ma też ma swą siedzibę Związek Literatów na Mazowszu.

Pierwsza ważna część (po powitalnej kawie) – to spotkania autorów z młodzieżą szkolną, prezentacja utworów, odpowiedzi na pytania, dyskusja. Aż czternaście szkół z Ciechanowa i okolic przyjęło autorów uczestniczących w Ciechanowskiej Jesieni Poezji, a spotkania były ważne i cenne zarówno dla twórców jak i młodzieży.

O godzinie drugiej – już po obiedzie – autokar zawiózł uczestników Ciechanowskiej Jesieni Poezji do Pułtuska. Tu w Bibliotece im. J. Lelewela, która właśnie zorganizowała ciekawą wystawę w stulecie śmierci Wiktora GOMULICKIEGO, pisarza związanego z Pułtuskiem – odbyła się promocja Rocznika Związku Literatów na Mazowszu – Ciechanowskich Zeszytów Literackich, które (pod redakcją Teresy Kaczorowskiej) ukazuje się systematycznie od wielu lat i są znakomitą wizytówką środowiska literackiego Mazowsza. Tym razem promowano już 21-szy tom, w którym Wiktor Gomulicki jest głównym bohaterem (każdy rocznik ma swojego bohatera, związanego z Mazowszem). Dobra pogoda sprzyjała wędrówce po Pułtusku z przewodniczką – śladami autora Wspomnień niebieskiego mundurka. Wędrówka zakończona została na wspólnej kolacji w Domu Polonii.

Po powrocie do Kawiarni Artystycznej w Ciechanowie, zaczęła się tradycyjna Noc Poetów; wszyscy uczestnicy Ciechanowskiej Jesieni Poezji mieli możliwość zaprezentowania na scenie swojej twórczości, ściślej jednego, wybranego wiersza. Wieczór poetów i poezji był “oprawiony: muzycznie przez przebojowe Trio; nie zabrakło też wina i dobrego, przyjacielskiego nastroju.

Następnego dnia już o 9-tej ruszyliśmy do Opinogóry, siedziby arystokratycznego rodu KRASIŃSKICH, z którego wywodził się “trzeci wieszcz” epoki romantyzmu, Zygmunt. Pierwsze dwie godziny z przewodniczką były szczególnie ważne dla Gości, którzy tu byli pierwszy raz, ale ciekawe dla wszystkich zainteresowanych Krasińskimi, dziejami ich posiadłości oraz historią współczesną pięknej Opinogóry. A posiadłość ta ciągle się zmienia, staje się jeszcze atrakcyjniejsza, pięknieje i służy wszystkim interesującym się historią i kulturą.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przy grobie Zygmunta Krasińskiego (w starannie odnowionych podziemiach kościoła z grobami jego rodu) oraz na cmentarzu – dla zasłużonego dla Opinogóry jej kustosza Janusza KRÓLIKA –uczestnicy Ciechanowskiej Jesieni Poezji uczestniczyli w XXI Spotkaniu z Literaturą w Opinogórze, odbywającym się tradycyjnie w sali odczytowej Muzeum Romantyzmu. Bohaterem spotkania był Konrad SUTARSKI, poeta, eseista, tłumacz węgierskiej poezji, historyk (niezawodowy), dr inżynier i wynalazca, obywatel polski i węgierski, autor ponad 30 książek. Przedstawiała go i rozmawiała z nim Teresa KACZOROWSKA (tradycyjnie już Gospodyni Spotkań z Literaturą w Opinogórze). Szczególna uwaga została zwrócona na jego ostatnią eseistyczną książkę Polska i Węgry w obronie Europy, a zawarte tu spostrzeżenia skłaniały do dyskusji. Ale była już godz. 14-ta i trzeba było się przenieść do nowego, imponującego, nowoczesnego budynku tzw. Oranżerii, z świetnie wyposażoną salą koncertowa.

Tu nastąpiło ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu poetyckiego “,O Laur Opina” (już XXXI), a także recytacja nagrodzonych wierszy (pierwszą nagrodę otrzymał Wojciech ROSZKOWSKI z Nowego Sącza) oraz spotkanie z laureatami, a ich wiersze – też tradycyjnie – znalazły się na rozdawanej wszystkim uczestnikom ,,gazetce” w formie plakatu.

W nowoczesnej sali koncertowej znakomicie też zabrzmiały dźwięki fortepianu, gdy zagrał Ares CHADZINIKOLAU – pianista z Poznania i wykładowca Akademii Muzycznej, a także poeta, tłumacz, kompozytor, autor wielu książek i nagrań. I to był właśnie znakomity, końcowy akord Ciechanowskiej Jesieni Poezji w wykonaniu Greka i Polaka, syna nieżyjącego już poety, który wielokrotnie uczestniczył przed laty w Ciechanowskiej Jesieni Poezji. (B.P.-S., zdjęcie: ciechanow.pl)

Dodaj komentarz