Sekcja Poligrafów SIMP

Wrześniowe zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP

Trzecie kolejne Zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP miało miejsce 11 września 2019 w Drukarni POZKAL w Inowrocławiu.
W zebraniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Sekcji z Bydgoszczy, Kalisza, Poznania,Inowrocławia oraz Warszawy


Porządek posiedzenia obejmował:
– omówienie dotychczasowej działalności Zarządu SP SIMP,
– szkolnictwo poligraficzne : Bydgoszcz, Inowrocław, Poznań
– perspektywy praktycznej funkcji Sekcji Poligrafów SIMP w zmieniających się warunkach na rynku poligraficzno-wydawniczym

Wnioski wynikające z dyskusji wskazują na celowość aktywnych kontaktów z branżowymi mediami, organizacjami i stowarzyszeniami, szkolnictwem poligraficznym oraz kontynuacją funkcji edukacyjnych Sekcji.

Korzystając z gościnności gospodarzy uczestnicy mieli okazję zapoznać się w trakcie zwiedzania Drukarni z organizacją pracy, gospodarką zaopatrzeniowo-magazynową, wysokim poziomem techniki i technologii poligraficznej stawiającej Drukarnię Pozkal w czołówce krajowej poligrafii.

Wspólny obiad w restauracji Uzdrowiska Solanki zakończył tę interesującą wizytę stowarzyszeniową.
(info SP SIMP)

Dodaj komentarz