Szkolenia

Otwarty nabór na tegoroczny CopyCamp przedłużony

Wszyscy zainteresowani wystąpieniem na tegorocznym CopyCampie mają jeszcze szanse! Termin nadsyłania propozycji wystąpień zostaje przedłużony do 20 października! Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza.


W roku 2019 Wolne Lektury Fest i konferencja CopyCamp łączą siły: wydarzenie rozpocznie seria krótkich, inspirujących wystąpień poświęconych domenie publicznej, kulturze internetu i kreatywności.

Jak w poprzednich latach, organizatorzy planują specjalny, przyjazny format – krótkie wystąpienia ciekawych mówców, a po nich przerwy, podczas których każdy z uczestników będzie miał szansę na bezpośrednią rozmowę z prelegentami na interesujące go tematy.

Do wystąpień na tegorocznym CopyCampie zaproszeni zostali twórcy, którzy podzielą się swoim doświadczeniem z pracy opartej o istniejące zasoby kultury. Zaproszeni zostali także eksperci, którzy w trakcie praktycznych warsztatów pomogą zdobyć wiedzę z prawa autorskiego i innych źródeł zasad kierujących taką pracą. Udział w wydarzeniu szczególnie rekomendowany jest osobom zajmującym się twórczością internetową – blogerom, youtuberom, recenzentom i edukatorom.

Zgłaszane prezentacje mogą trwać do 10 minut. Wyniki otwartego naboru zostaną ogłoszone na przełomie października i listopada. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywamy wydatków prelegentów związanych z udziałem w wydarzeniu, takich jak koszty przejazdu, noclegu czy wynagrodzenie.


CopyCamp jest konferencją o prawie, ale nie jest konferencją prawniczą. Już od 7 lat, w międzynarodowym, interdyscyplinarnym gronie artystów, ekspertów, naukowców i działaczy społecznych organizatorzy konferencji dzielą się swoimi doświadczeniami i pokazują, że prawo to dotyczy każdego. 

(infoPaulina Choromańska, Fundacja Nowoczesna Polska )

Dodaj komentarz