Ranking drukarń Rynek wydawniczy

Ranking Polskich Drukarń Dziełowych 2018/2019 – wyniki

Podczas 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie poznaliśmy laureatów tegorocznego Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych. Pierwszego dnia targów honorowe dyplomy otrzymały najlepsze polskie zakłady poligraficzne.


Podobnie jak w latach wcześniejszych oceniliśmy zakłady, na które wpłynęło minimum 5 zgłoszeń. Nie podajemy wyników drukarń, na które wpłynęło tylko jedno zgłoszenie. Ograniczamy się wyłącznie do wymienienia nazwy zakładu.

Przypominamy wyniki pierwszej części Rankingu pt. „Wydawcy Wybierają Drukarnie”.
Trzecie miejsce z średnią oceną 5,70 zajęły Łódzkie Zakłady Graficzne. Drukarnia ta po raz pierwszy weszła do ścisłej trójki najlepiej ocenianych przez wydawców zakładów poligraficznych – gratulujemy. W porównaniu do roku ubiegłego średnia ocena jest minimalnie niższa (w 2018 roku – 5,73), wzrosła jednak w kategoriach jakość i terminowość realizacji produkcji (po 5,8), nieznacznie spadła ocena komunikatywności. Drugie miejsce zajęła Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca z Krakowa – 5,73 i choć jest to ocena nieco gorsza niż w ubiegłym roku (5,78), to i tak zakład utrzymał zajętą wówczas pozycję. Nieznacznie spadła ocena jakości (w 2018 – 5,78) i komunikatywności (w 2018 – 5,7), wzrosła ocena terminowości realizacji zleceń. Po raz kolejny miejsce pierwsze zajął poznański ABEDIK. 25 wydawnictw oceniło zakład na 5,84, nieco gorzej niż w roku ubiegłym (5,99, w tym dwie szóstki – za jakość i komunikatywność). Ocena spadła nieznacznie we wszystkich kategoriach, najbardziej pod względem komunikatywności (z 6,0 na 5,84). Niedobrze, ale, oczywiście, gratulujemy zwycięstwa. Już po raz szósty wybraliśmy najlepsze drukarnie świadczące usługi druku cyfrowego. Po raz kolejny wyłoniliśmy czołową trójkę.
I tak w 2019 roku pierwsze miejsce zajęła już tradycyjnie inowrocławska drukarnia Totem.com.pl. Miejsce drugi przypadło Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca. Trzecie miejsce zajęła kolejna drukarnia z Inowrocawia – Pozkal.

 

DRUKARNIA DZIEŁOWA 2018/2019

Do drugiej części Rankingu i wyboru Drukarni Dziełowej Roku 2018/2019 przeszło 18 fi rm. Informacje o wynikach produkcyjnych otrzymaliśmy od ośmiu z nich ‒ dziękujemy. Po raz drugi informacje produkcyjne nadesłał warszawski Perfekt. Dziękujemy i mamy nadzieję, że to już będzie stały element naszego Rankingu. Po raz drugi nie poznamy wyników BZGraf-u, tak samo jak i Ediki. Szkoda, bo podsumowując wielkość produkcji, a tym samym stan polskiej poligrafii, tracimy ważne dane. Domyślamy się, że w zakładach tych spadła produkcja, teoretycznie nie ma czym się chwalić, ale nadciągający najwyraźniej kryzys dotyczy wszystkich. Ale wróćmy do wyników tegorocznego rankingu, które nie są najlepsze. W ubiegłym roku mówiliśmy o umiarkowanym optymizmie, teraz trzeba już mówić o kryzysie. Sumaryczna wielkość obrotów (łącznie z papierem) w zakładach, które nadesłały ankiety wzrosła jedynie o 1,3% (najmniej od wielu lat), biorąc jednak pod uwagę zakładany spadek produkcji w drukarniach, które ankiet nie przysłały, możemy mówić o jej zmniejszeniu. I choć cieszy wzrost obrotów o prawie 5 mln zł w poznańskim ABEDIK-u, to w sumie sytuacja wygląda mało ciekawie.
Porównanie fizycznej wielkości produkcji dziełowej również wykazuje spadek (łącznie oprawa złożona i broszurowa) ‒ o 2,4%, przy czym wzrósł udział opraw złożonych (z 37,47% do 40,0%). Prawie dwukrotnie spadła produkcja w oprawie zeszytowej. Czy to tendencje stałe, zobaczymy. O 5,5% wzrósł natomiast eksport, najwięcej w Olsztyńskich Zakładach Graficznych ‒ aż prawie o 17%, Olsztyńskiej drukarni przyznajemy tytuł mistera eksportu. Udział eksportu w obrocie analizowanych zakładów wzrósł z 21,03% do 24,89%. Po raz kolejny spadek odnotowała tu Drukarnia Skleniarz. Pod względem wydajności produkcji pierwsze miejsce w tym roku zajął Perfekt ‒ ubiegłoroczny lider w tym zakresie.

A który zakład został DRUKARNIĄ DZIEŁOWĄ ROKU 2018/2019? Na swoje dość tradycyjne miejsce lidera wrócił poznański ABEDIK. Najwyższa ocena wydawców na poziomie 5,62 oraz wysokie wyniki produkcyjne – największy wzrost obrotów oraz wysoki wskaźnik wydajności – dały temu zakładowi pierwsze miejsce. Gratulujemy.
Drugie miejsce, podobnie jak w roku ubiegłym, wypracował sobie Colonel, od lat goszczący w czołówce Rankingu (w 2016 trzecie miejsce). To wysokie miejsce pozwoliła mu zająć wysoka ocena wydawców (5, 59) i trzecie miejsce pod względem wydajności. Trzecie miejsce zajęła Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca i podobnie jak w przypadku Colonela drukarnia ta zasłużyła sobie na tak wysokie miejsce oceną wydawców (5,73) oraz poważnymi inwestycjami przeprowadzonymi w 2018 roku. Wszystkim laureatom gratulujemy.

Na koniec tradycyjna już prośba. Po raz kolejny apelujemy do koleżanek i kolegów z branży poligraficznej: nadsyłajcie informacje o swych zakładach, nawet jeśli Wasze wyniki są gorsze niż zwykle. Przypominamy, że oprócz próby wyłaniania najlepszych polskich drukarń, ranking ma też konkretne zadanie ‒ obserwowanie trendów na rynku poligraficznym. Ma więc służyć całej branży.

Dodaj komentarz