Konkursy Różne

Nagroda Literacka Miasta Radomia wręczona

Ziemowit Szczerek i Anna Spólna zostali laureatami tegorocznej Nagrody Literackiej Miasta Radomia. Nagrodę specjalną otrzymał Sebastian Piątkowski. Uroczystość odbyła się 22 listopada w Sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej.


Ziemowit Szczerek otrzymał nagrodę w kategorii książka literacka za powieść Siwy dym albo pięć cywilizowanych plemion, Anna Spólna w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa za Dialogi z Mickiewiczem. Nagrodę specjalną w wysokości 10 tysięcy złotych ufundowanej przez Edwarda Kruka, mieszkającego w Szkocji radomianina, od lat wspierającego Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu otrzymał Sebastian Piątkowski, historyk z radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej za książkę Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945).

Nagroda Literacka Miasta Radomia wręczana jest co dwa lata od 2009 roku.

Książki zgłaszane do Nagrody to publikacje związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora.

Książki nominowane oraz laureatów wskazało jury powołane przez prezydenta Miasta Radomia. W 2019 r. w skład jury weszli: Arkadiusz Bagłajewski – przewodniczący oraz Adam Duszyk, Ewa Kołodziejczyk, Zbigniew Kruszyński, Sebastian Równy i Tomasz Tyczyński.

Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 55 książek. Spośród tych publikacji jury nominowało pięć pozycji. To: Chłopak z Katynia Jerzego Wlazło, Siwy dym Ziemowita Szczerka oraz Fragment dziennika SI Łukasza Zawady – w kategorii książka literacka oraz książki: By żyć w Polsce Katarzyny Madejskiej i Dialogi z Mickiewiczem Anny Spólnej – w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa.
(info MBP)

Dodaj komentarz