Szkolenia

Szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych

Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają redaktorów czasopism naukowych na bezpłatne szkolenie dotyczące Platformy Polskich Publikacji Naukowych i udostępniania treści na licencjach creative commons.

Szkolenie odbędzie się 10 grudnia 2019 r. godzina 11:00 w siedzibie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego – współorganizatora spotkania, przy ulicy Wita Stwosza 53.

Na spotkaniu zostaną poruszone m.in. zagadnienia dotyczące otwartego dostępu – polityki, praw autorskich i przenoszenia praw, wydawania czasopism na wolnych licencjach, zalet udostępniania treści na platformie ICM UW. Przewidziano również czas na panel dyskusyjny z uczestnikami spotkania.
Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index).

Rejestracja uczestników


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3.

Łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł

(info Uniwersytet Warszawski)

Dodaj komentarz