Konkursy Różne

Odtajniono materiały dot. przyznania Nagrody Nobla Sołżenicynowi

Okazuje się , że Aleksandr Sołżenicyn mógł otrzymać Literacką Nagrodę Nobla już w 1969 roku – świadczą o tym dokumenty udostępnione przez Szwedzką Akademię (listy kandydatów do Nagrody są utajnione przez 50 lat). Według opublikowanych dokumentów kandydaturę Sołżenicyna zgłosili profesorowie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley Jacob Malkiel i Denzel Carr. Malkiel zaznaczył przy tym, że pisarzowi należy przyznać nagrodę za całokształt twórczości.

Komitet Noblowski zgodził się z wysoką oceną twórczości Sołżenicyna i podkreślił, że tłumaczenie jego powieści stało się jednym z liczących wydarzeń w literaturze europejskiej ostatnich lat. Jednocześnie wyrażono obawy, że przyznanie nagrody może obrócić się dla Sołżenicyna “takimi samymi tragicznymi konsekwencjami jak przy przyznaniu nagrody Borysowi Pasternakowi ” (Pasternak Nagrodę Nobla otrzymał w 1958 roku, władze sowieckie zmusiły go do rezygnacji z niej).

Aleksander Sołżenicyn Literacką Nagrodę Nobla otrzymał w 1970 roku “za moralną siłę, z jaką spełnia obowiązki wobec niezastąpionych tradycji literatury rosyjskiej”. W 1974 roku został wydalony z kraju i pozbawiony obywatelstwa, do ojczyzny mógł powrócić dopiero po 20 latach. Pisarz zmarł w 2008 roku w wieku 89 lat. Został pochowany na cmentarzu monasteru Dońskiego w Moskwie.
(info wg TASS)

Dodaj komentarz