Konkursy Różne

Maria Poprzęcka laureatką Nagrody „Nowych Książek” za 2019 rok

Doroczną nagrodą „Nowych Książek” uhonorowano w tym roku profesor MARIĘ POPRZĘCKĄ za tom esejów Impas. Opór, utrata, niemoc, sztuka (wydawnictwo słowo/obraz terytoria) – opowieść o współczesnej sztuce, jej twórcach i interpretatorach.


Maria Poprzęcka jest historyczką i krytyczką sztuki, profesor zwyczajną na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się głównie sztuką nowoczesną, migracjami obrazów, ich „długim trwaniem”, związkami sztuk wizualnych z innymi dziedzinami twórczości.
W jej dorobku królują eseje, m.in. Uczta bogiń. Kobiety, życie i sztuka, 2012; Inne obrazy. Oko – widzenie – sztuka. Od Albertiego do Duchampa, 2008.

Impas to (…) zbiór erudycyjnych, błyskotliwych i świetnie literacko pisanych rozpraw, dotykających nieoczywistych kwestii, jakie dają się odkryć w sztuce i refleksji nad nią. (…) Poprzęcka ujawnia tu nieopuszczającą nas, widzów i badaczy sztuki, bezradność i bezbronność wobec sztuki, która pozostaje ponad nami, a czasem przeciw i wbrew nam, wymykając się osądowi nawet najbardziej wytrawnych analiz. Żaden sąd o sztuce nie jest jedyny i ostateczny. Ta doskonale znana (…) zawodowym interpretatorom sztuki sentencja okazuje się kluczem także do Impasu Marii Poprzęckiej, która, jak wielu z nas, nie przyjmuje skrajnie radykalnego stanowiska Donalda Kuspita o końcu sztuki. Stanowisko to Maria Poprzęcka ostro kontruje. W obronie Sztuki oraz wyjścia z pozornego i pozorowanego impasu, w jakim niektórzy chcą ją widzieć.
(z recenzji Marty Leśniakowskiej, „Nowe Książki” nr 12/2019).

M. Poprzęcka jest też laureatką Nagrody Literackiej Gdynia w dziedzinie eseju. W 2003 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej”, a w roku 2012 otrzymała złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za zasługi w zakresie ochrony dziedzictwa.
(info Instytut Książki)

2 thoughts on “Maria Poprzęcka laureatką Nagrody „Nowych Książek” za 2019 rok

Dodaj komentarz