Konkursy Różne

Prof. Maria Poprzęcka laureatką nagrody im. Kazimierza Wyki

Prof. Maria Poprzęcka otrzymała nagrodę im. Kazimierza Wyki za całokształt osiągnięć, ze szczególnym uwzględnieniem tomu esejów „Impas. Opór, utrata, niemoc w sztuce.

Maria Poprzęcka jest historyczką i krytyczką sztuki, profesor zwyczajną na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się głównie sztuką nowoczesną, migracjami obrazów, ich „długim trwaniem”, związkami sztuk wizualnych z innymi dziedzinami twórczości.
W jej dorobku królują eseje, m.in. Uczta bogiń. Kobiety, życie i sztuka, 2012; Inne obrazy. Oko – widzenie – sztuka. Od Albertiego do Duchampa, 2008.

Warto dodać, że prof. M. Poprzęcka jest laureatką Nagrody “Nowych Książek” (2019), którą otrzymała za publikację Impasu…

Impas to (…) zbiór erudycyjnych, błyskotliwych i świetnie literacko pisanych rozpraw, dotykających nieoczywistych kwestii, jakie dają się odkryć w sztuce i refleksji nad nią. (…) Poprzęcka ujawnia tu nieopuszczającą nas, widzów i badaczy sztuki, bezradność i bezbronność wobec sztuki, która pozostaje ponad nami, a czasem przeciw i wbrew nam, wymykając się osądowi nawet najbardziej wytrawnych analiz. Żaden sąd o sztuce nie jest jedyny i ostateczny. Ta doskonale znana (…) zawodowym interpretatorom sztuki sentencja okazuje się kluczem także do Impasu Marii Poprzęckiej, która, jak wielu z nas, nie przyjmuje skrajnie radykalnego stanowiska Donalda Kuspita o końcu sztuki. Stanowisko to Maria Poprzęcka ostro kontruje. W obronie Sztuki oraz wyjścia z pozornego i pozorowanego impasu, w jakim niektórzy chcą ją widzieć.
(z recenzji Marty Leśniakowskiej, „Nowe Książki” nr 12/2019).

M. Poprzęcka jest też laureatką Nagrody Literackiej Gdynia w dziedzinie eseju. W 2003 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej”, a w roku 2012 otrzymała złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za zasługi w zakresie ochrony dziedzictwa.


Nagroda im. Kazimierza Wyki jest przyznawana od 1980 roku w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki, historii literatury i należy obecnie do nielicznych w tym zakresie nagród w Polsce. Jest bardzo wysoko oceniana zarówno przez teoretyków literatury i sztuki, jak i samych twórców. Fundatorami nagrody są Marszałek Województwa Małopolskiego i Prezydent Miasta Krakowa.

(źródło Instytut Książki)

One thought on “Prof. Maria Poprzęcka laureatką nagrody im. Kazimierza Wyki

Dodaj komentarz