Kadry - poligrafia Poligrafia

Apel Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych

Jak co roku zwracamy się do Państwa, w szczególności do poligrafów, rodziców i nauczycieli szkół kształcących w zawodach poligraficznych, firm poligraficznych i firm współpracujących z poligrafią o wsparcie Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych odpisem 1% podatku za rok 2019.


Państwa pieniądze idą na konkretne cele, FRKP realizowała następujące działania:
– zakup książek do bibliotek szkolnych,
– organizacja konferencji dokształcających dla nauczycieli zawodu,
– organizacja wycieczek na Międzynarodowe Targi Poligrafii w Poznaniu,
– ankietowanie szkół w określaniu ich potrzeb,
– przekazywanie Ministerstwu Edukacji Narodowej oczekiwań środowiska dotyczących reformy szkolnictwa zawodowego w zakresie zawodów i programów nauczania.

FRKP działa tylko dzięki Państwa wsparciu:
– z wpłat 1% podatku,
– darowizn finansowych firm i osób prywatnych,
– darowizn materialnych i rzeczowych.
Każda inna forma wspierania i współpracy będzie mile widziana.Bardzo dziękujemy dotychczasowym darczyńcom i prosimy o wsparcie w roku 2020, abyśmy mogli działać na rzecz edukacji przyszłych pracowników przemysłu poligraficznego i branż współpracujących.
                                                                                           Rada i Zarząd FRKP


PRZEKAŻ 1% DLA PRZYSZŁYCH POLIGRAFÓW
FRKP jest fundacją pożytku publicznego i jest możliwość odliczania darowizn od podatku.
Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych, KRS 76130, Bank: PKO S.A. I oddział Łódź rachunek numer: 75124030151111000034124293

Dodaj komentarz