Nowości wydawnicze

Nowość Bratniego Zewu


24 stycznia 2020 r. w Bratnim Zewie pierwsza tegoroczna premiera – naukowe opracowanie Ojciec Wenanty Józef Katarzyniec OFMConv (1889-1921) jako kaznodzieja Piotra Paradowskiego OFMConv.

Wenanty Katarzyniec był wyjątkowym kaznodzieją, odznaczającym się żywą wiarą, pobożnością, pokorą, ale nade wszystko autentyczną troską o zbawienie swoich słuchaczy. Poprzez codzienne zawierzanie się Chrystusowi, przykładne życie zakonne i osobistą modlitwę sam wzrastał w przyjaźni z Bogiem, którą potrafił dzielić się z wiernymi. Głoszonym słowem Bożym pobudzał serca i umysły, nawracał i dopominał się wierności Kościołowi, pouczał i utwierdzał wiarę.

Współczesny czytelnik odkryje w kazaniach ojca Wenantego wartość zjednoczenia człowieka z Bogiem, dokonującego się w sposób wolny w ludzkiej duszy. Proponując słuchaczom drogę współpracy z łaską oraz wierność w najdrobniejszych sprawach dnia codziennego, franciszkanin zaprasza także i dziś do ścisłej przyjaźni z Bogiem.


Ojciec Wenanty Katarzyniec (1889-1921) – franciszkanin, wychowawca młodych zakonników, kaznodzieja, spowiednik, po śmierci znany jako skuteczny orędownik u Boga. O świętości Wenantego przekonany był jego przyjaciel, św. Maksymilian Maria Kolbe. To on jako pierwszy zachęcał do podjęcia starań o jego beatyfikację.

Ojciec Piotr Paradowski (ur. 1968) – franciszkanin, święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku. Ukończył studia podyplomowe z zakresu retoryki i homiletyki w Krakowie. W roku 2017 został odznaczony przez bpa Ignacego Deca medalem św. Stanisława i pierścieniem diecezji świdnickiej. Jest autorem m.in. publikacji Wenanty Katarzyniec. Świadectwa (Bratni Zew 2019).
(info Bratni Zew)

Dodaj komentarz