Nowości wydawnicze

Nowość Bratniego Zewu


24 stycznia 2020 r. w Bratnim Zewie pierwsza tegoroczna premiera – naukowe opracowanie Ojciec Wenanty Józef Katarzyniec OFMConv (1889-1921) jako kaznodzieja Piotra Paradowskiego OFMConv.

Wenanty Katarzyniec był wyjątkowym kaznodzieją, odznaczającym się żywą wiarą, pobożnością, pokorą, ale nade wszystko autentyczną troską o zbawienie swoich słuchaczy. Poprzez codzienne zawierzanie się Chrystusowi, przykładne życie zakonne i osobistą modlitwę sam wzrastał w przyjaźni z Bogiem, którą potrafił dzielić się z wiernymi. Głoszonym słowem Bożym pobudzał serca i umysły, nawracał i dopominał się wierności Kościołowi, pouczał i utwierdzał wiarę.

Współczesny czytelnik odkryje w kazaniach ojca Wenantego wartość zjednoczenia człowieka z Bogiem, dokonującego się w sposób wolny w ludzkiej duszy. Proponując słuchaczom drogę współpracy z łaską oraz wierność w najdrobniejszych sprawach dnia codziennego, franciszkanin zaprasza także i dziś do ścisłej przyjaźni z Bogiem.


Ojciec Wenanty Katarzyniec (1889-1921) – franciszkanin, wychowawca młodych zakonników, kaznodzieja, spowiednik, po śmierci znany jako skuteczny orędownik u Boga. O świętości Wenantego przekonany był jego przyjaciel, św. Maksymilian Maria Kolbe. To on jako pierwszy zachęcał do podjęcia starań o jego beatyfikację.

Ojciec Piotr Paradowski (ur. 1968) – franciszkanin, święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku. Ukończył studia podyplomowe z zakresu retoryki i homiletyki w Krakowie. W roku 2017 został odznaczony przez bpa Ignacego Deca medalem św. Stanisława i pierścieniem diecezji świdnickiej. Jest autorem m.in. publikacji Wenanty Katarzyniec. Świadectwa (Bratni Zew 2019).
(info Bratni Zew)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *