Różne

„Projekt ‘Dziady’”

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie zaprasza na spotkanie z dr Marią Mkaruk i rozmowę o książce Projekt „Dziady”  Eligiusza Szymanisa.


Projekt Dziady Eligiusza Szymanisa to książka wydana staraniem przyjaciół autora. Jest świadectwem badań i życia przedwcześnie zmarłego warszawskiego historyka literatury, dla którego dzieło Mickiewicza stało się wielką przygodą – myślową i egzystencjalną. Tom zbiera przygotowywaną przez Szymanisa rozprawę habilitacyjną, zapis jego wykładów z literatury romantyzmu, fragmenty dziennika, opublikowane przez badacza artykuły oraz wspomnienia o nim.

Cyprian Kamil Norwid, kończąc swoje wspomnienie o Adamie Mickiewiczu – świadectwo ich ostatniej rozmowy, poprzedzającej wyjazd wieszcza do Stambułu, gdzie poeta zmarł, pisał: Przypadek zrządził, że nie mogłem widzieć odtąd pana Adama, ani pożegnać go, kiedy na Wschód wyjeżdżał – słowem, że to ostatnie było dziwnie mi podówczas brzmiące pożegnanie… Co aby jaśniejszym było, dodać trzeba, że nieboszczyk pan Adam miał to do siebie, iż nie tylko, co mawiał, ale i jak mawiał, zatrzymywało się w pamięci…

Niniejszy tom przekonuje, że i w przypadku Eligiusza Szymanisa ważne było nie tylko to, co mówił, lecz także jak mówił. Trudno przy tym pozbyć się wrażenia, że to, co ma charakter jedynie śladu po autorze, i związane z tym przemieszanie tekstów i gatunków pisarskich, ich fragmentaryczność, niedokończenie, tworzące specyfikę książki, znakomicie zbliża do obu tych kwestii.


25 stycznia 2020 (sobota), godz. 13:00, siedziba główna Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20.

Organizator spotkania: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Współpraca: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski, Księgarnia Polon
Spotkanie poprowadzi dr Eliza Kącka. Wstęp wolny.

Więcej o spotkaniu tutaj
http://muzeumliteratury.pl/wokol-ksiazki-eligiusza-szymanisa-projekt-dziady-spotkanie-z-dr-maria-makaruk/

(info Muzeum Literatury)

Dodaj komentarz