Różne Rynek wydawniczy

Wrocławski Kongres Kultury

20 marca w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia odbędzie się Wrocławski Kongres Kultury. Nie zabraknie okazji, by w mniejszych i większych gronach, z ekspertami z Wrocławia i całej Polski porozmawiać na najbardziej nurtujące środowisko kultury tematy. Rejestracja uczestników trwać będzie od dziś aż do dnia wydarzenia.


Wydarzenie otworzy wykład publicysty Edwina Bendyka zatytułowany „Wyobraźnia, głupcze!”, po którym wszyscy uczestnicy kongresu zaproszeni zostaną na panel dyskusyjny „MIASTO – USTRÓJ – SYSTEM”. Inauguracyjna debata – której uczestnikami będą Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, kulturoznawczyni Agata Skórzyńska i dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury Irek Grin – dotyczyć będzie roli administracji samorządowej oraz mieszkańców w rozwoju pola kultury i wpływu kultury na budowę tkanki miejskiej i społecznej.

Pierwszy blok będzie jedynym skierowanym do całego kongresowego gremium. Kolejne umożliwią uczestnikom wybór tematów, które właśnie im wydadzą się najbardziej interesujące. Między 12:00 a 13:30 i 14:00 a 15:30 będzie można wybierać z aż 6 dyskusji panelowych. W ich toku poruszone zostaną takie tematy jak m.in.: sieciowanie w polu kultury, ewolucja roli i sposobu działania instytucji, systemowe rozwiązanie wspierające twórców czy dobre praktyki w zakresie partycypacji społecznej. Po 16:30 rozmowy staną się jeszcze bardziej kameralne – uczestnicy Wrocławskiego Kongresu Kultury zasiądą do 9 stolików dyskusyjnych, z których każdy poświęcony będzie innemu bliskiemu środowisku zagadnieniu. Cztery z nich (edukacja artystyczna, kultura na osiedlach, sponsoring i promocja wrocławskiego środowiska artystycznego) zaproponowane zostały w ramach prowadzonego w styczniu otwartego naboru i wybrane spośród ponad 20 zaproponowanych tematów. Na zwycięskie propozycje w ostatni weekend na stronie kongresu na Facebooku oddano 870 głosów. Szczegółowy program spotkania dostępny jest na stronie: kongres.kulturawroclaw.pl/program.

Na Wrocławski Kongres Kultury można rejestrować się od dziś za pośrednictwem strony: kongres.kulturawroclaw.pl/rejestracja. Do zapisów zapraszamy osoby pełnoletnie, mieszkające lub pracujące we Wrocławiu i którzy są przedstawicielami lub uczestnikami wrocławskiego środowiska kulturalnego. Udział w kongresie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Już tylko dziś do północy możliwe jest zgłoszenie się jako kandydat bądź kandydatka do Wrocławskiej Rady Kultury. Rada składać się będzie z 15 osób: pięciu jej członków wskaże Prezydent Wrocławia, dwóch wytypowanych zostanie przez miejskie instytucje kultury, ośmiu przedstawicieli środowiska wybranych zostanie przez uczestników Wrocławskiego Kongresu Kultury 20 marca. Do listy wyborców zostaje automatycznie dopisany każdy zarejestrowany uczestnik kongresu; istnieje też możliwość zarejestrowania się tylko na głosowanie, bez udziału w wydarzeniach kongresowych.

Do Rady może kandydować każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca centrum aktywności życiowej we Wrocławiu. Kandydatami mogą zostać zarówno niezależni reprezentanci wrocławskiego środowiska kulturalnego, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, organizacji czy grup nieformalnych. Na zgłoszenia mają czas jeszcze przez tydzień – do 4 lutego. Wypełnione formularze (dostępne na stronie kongres.kulturawroclaw.pl) z dołączoną środowiskową rekomendacją lub rekomendacjami przyjmowane są pod adresem: wybory@strefakultury.pl.

Wrocławski Kongres Kultury odbędzie się 20 marca 2020 roku w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia (ul. Księcia Witolda 62-70). Organizatorami kongresu są: Grupa Kultura Wrocław, Strefa Kultury Wrocław i Urząd Miejski Wrocławia.
(info strefakultury.pl)

Dodaj komentarz