Kadry Rynek wydawniczy

Nowi menedżerowie dołączają do zespołu Azymutu

Zarząd OSDW Azymut informuje, że z dniem 1 marca br. funkcję Prezesa Zarządu spółki Azymut obejmie Pan Karol Dziarnowski. Pan Karol Dziarnowski jest menedżerem z doświadczeniem w zarządzaniu dużymi firmami. Od lat związany z polskim i międzynarodowym rynkiem sprzedaży, marketingu i dystrybucji.  W Azymucie będzie odpowiedzialny za realizację strategii rozwoju firmy, w tym szczególnie rozwoju usług dla wydawców, takich jak usługi logistyczne i druku cyfrowego, a także budowanie sieci księgarń PWN oraz wzmocnienie działalności hurtowej. Pozostałe funkcje w składzie Zarządu spółki pozostają bez zmian.

Zarząd OSDW Azymut od 1 marca 2020 r.
Karol Dziarnowski – Prezes Zarządu
Paweł Kozłowski – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
Michał Wachnicki – Członek Zarządu ds. Handlowych
Robert Marszałek – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

(info OSDW Azymut)

Dodaj komentarz