Drukarnie cyfrowe Poligrafia

Inwestycje w drukarni Sowa

Drukarnia Sowa z podwarszawskiego Piaseczna, specjalizująca się w cyfrowej produkcji książek „na żądanie”, podjęła niedawno decyzję o powrocie – po kilkuletniej przerwie – do technologii realizowanej w trybie z roli na rolę. W związku z tym firma poczyniła znaczące inwestycje sprzętowe, m.in. w nową zwojową maszynę drukującą oraz współpracujące z nią urządzenia Hunkeler, niezbędne do przygotowania i dalszego przetwarzania wstęgi. Te ostatnie, wraz z działającą w trybie near-line linią typu roll to stack, przeznaczoną do cięcia zadrukowanych zwojów na arkusze, zostały dostarczone przez Docufield – wyłącznego przedstawiciela marki Hunkeler w naszym kraju.

Pionier na rynku dziełowej produkcji typu print on demand w Polsce
Nasza firma jako pierwsza w Polsce wprowadziła w 1996 roku usługę druku książek na życzenie – mówi Łukasz Wąwoźny, dyrektor operacyjny drukarni Sowa. – Kilka lat później, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, pojawiła się u nas technologia druku zwojowego, z powodzeniem wykorzystywana przez niemal dekadę. Jednak postępujące zmiany na rynku książki spowodowały, że z czasem postawiliśmy na produkcję w trybie arkuszowym. Uważnie obserwowaliśmy przy tym rozwój technologiczny maszyn pracujących w trybie roll to roll, wzrost ich elastyczności, jakości, wydajności. Powrót do niej rozważaliśmy bardzo poważnie już od kilkunastu miesięcy. Wreszcie, po ubiegłorocznym procesie decyzyjnym, związanym głównie z wyborem dostawców, wdrożona została w Sowie pełna linia umożliwiająca bardzo elastyczną produkcję książek, ale i broszur – zarówno w trybie print od demand (POD), w czym się specjalizujemy od początku działalności, jak też w kontekście zleceń średnionakładowych, nieopłacalnych w przypadku maszyn arkuszowych”.

Łukasz Wąwoźny przyznaje, że po wdrożeniu linii produkcyjnej pracującej w trybie roll to roll wydajność drukarni Sowa zwiększyła się w sposób skokowy: „Nowa maszyna, wraz z urządzeniami Hunkeler, umożliwia realizację w tym samym czasie większej liczby stron niż pięć pozostałych, wykorzystywanych przez nas urządzeń arkuszowych. Produkcja z jej udziałem ruszyła tuż po wdrożeniu wszystkich niezbędnych systemów, co pozwoliło z jednej strony – znacząco skrócić czas realizacji zleceń dotychczas realizowanych w trybie arkuszowym, z drugiej – przyjąć zupełnie nowe prace, nawet w nakładach rzędu 2-3 tysięcy egzemplarzy”.
Po dwóch miesiącach od wdrożenia nowej linii, Sowa odnotowała nie tylko znaczący wzrost wydajności, ale też liczby zleceń.

Michał Okurowski – dyrektor ds. rozwoju w firmie Docufield podkreśla, że dostarczone do drukarni Sowa rozwiązania Hunkeler nie tylko w pełni odpowiadają wysokiej prędkości zakupionej przez nią maszyny drukującej, ale też posiadają pewien potencjał na przyszłość. „Warto również zwrócić uwagę na wysokie tempo, w jakim Sowa wdrożyła nowe rozwiązania. Transformacja z arkusza na rolę odbyła się bez żadnych przestojów w realizowanych zleceniach. Co więcej, w zasadzie już pierwsze z nich były egzemplarzami sprzedażowymi, włączonymi do zamówionej przez wydawcę partii”.

Łukasz Wąwoźny chwali też sobie wydajność, jaką zapewnia – również dostarczona przez Docufield – linia typu roll to stack marki Hunkeler, umożliwiająca cięcie zadrukowanej wstęgi na arkusze. „Pozwala ona uzyskać gotowe do dalszej obróbki bloki. To znacząco wpływa na wydajność produkcji i czas niezbędny na realizację książek, zwłaszcza w kontekście zleceń z zakresu POD. Wśród naszych klientów około 50% to zleceniodawcy z zagranicy. Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym jesteśmy w stanie dostarczyć im gotowy produkt w ciągu 2-3 dni roboczych”.

Michał Okurowski uzupełnia: „Wspomniana linia to rozwiązanie umożliwiające poprzeczne rotacyjne odcinanie wstęgi na arkusze, a następnie wzdłużne rozcinanie arkusza na użytki i wykładanie w postaci już przygotowanych bloków książek. W każdym z nawet trzech jednocześnie wykładanych stosów, bloki książek są względem siebie przesuwane, co umożliwia wygodną i efektywną pracę z oklejarką. Sowa to kolejna już polska drukarnia dziełowa, bazująca na technologii cyfrowej, jaka zdecydowała się na zakup linii roll to stack z oferty Hunkeler“.

(info pai.info.pl, na zdjęciu: Łukasz Wąwoźny i Michał Okurowski)

Dodaj komentarz