Konkursy Konkursy literackie

“Pamiętniki pandemii”


Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają konkurs na pamiętniki z czasów pandemii koronawirusa.


Celem Konkursu jest udokumentowanie życia społeczeństwa w obecnym, szczególnym okresie czasów pandemii. Organizatorzy proszą o opisanie dnia codziennego: obowiązków, kontaktów z bliskimi i znajomymi, rozrywek, pracy. Ważne są refleksje i przemyślenia dotyczące otaczającego nas świata w tym niezwykłym czasie.

Prace należy przesyłać w formie dokumentu tekstowego (.doc, .rtf, .txt, .pdf) lub skanu rękopisu (.jpg lub .pdf) poprzez formularz na stronie. Pamiętnik można także przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Dział Obsługi Badań Naukowych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa z dopiskiem “Pamiętniki Pandemii” (liczy się data stempla).

Dla autorów pamiętników opisujących w sposób najbardziej wszechstronny życie podczas pandemii przewidziane są dwie nagrody po 2500 i dwa wyróżnienia po 500 zł. Ponadto, po przygotowaniu książki ilustrującej życie podczas pandemii, wśród autorów pamiętników zostaną rozlosowane jej egzemplarze.

Podstawowe warunki konkursu:
Termin nadsyłania pamiętników – 15 czerwca 2020 roku
W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
W konkursie będą brane pod uwagę wyłącznie prace będące osobistym, oryginalnym zapisem przeżyć, obejmującym okres minimum dwóch tygodni.
Pamiętnik może być wysłany jedynie na ten konkurs i nie może być nigdzie wcześniej opublikowany
Osoba zgłaszająca pamiętnik winna być jego jedynym autorem lub autorką.

Więcej o konkursie

(źródło: organizatorzy konkursu)

Dodaj komentarz