Rynek wydawniczy Rynek za granicą

Sprzedaż książek we Francji w czasie pandemii

W okresie od 16 marca do 12 kwietnia sprzedaż książek spadła o 66% pod względem wartości i osiągnęła poziom 58,5% pod względem liczby egzemplarzy (wg danych GFK). Wpływ pandemii w różnym stopniu wpłynął na sprzedaż w różnych segmentach książki.

Największe straty wydawcy zaliczyli w sektorze przewodników i książek turystycznych – spadek o 97%. Sprzedaż map i atlasów – spadek o 94%). Podobnie pandemia dotknęła sprzedaż książek z sektora sztuk pięknych – spadek o 90%, historii – o 83%, słowników i encyklopedii – o 80%

Bardzo silnie dotknięty również w ciągu pierwszych czterech tygodni uwięzienia sektory sztuk pięknych (-90%), w szczególności z powodu zamknięcia muzeów, nauk humanistycznych i technologii (-84%), historii (- 83%), słowniki i encyklopedie – o 80%.

Zdecydowanie mniejsze spadki odnotowano w przypadku szeroko rozumianej literatury szkolnej – spadek o 20%.
O 69% spadła sprzedaż komiksów, literatury popularnej o 59%.

(źródło Livers Hebdo)

Dodaj komentarz