Analizy/podsumowania Rynek wydawniczy Rynek za granicą Zagranica

Włoski rynek książki wymaga „ukierunkowanej, bezwzględnej interwencji”

Wydawcy, bibliotekarze i księgarze twierdzą jednoznacznie: „Doszło najpoważniejszego kryzysu, jaki książka zna od czasów wojny”, a włoski rynek książki wymaga „ukierunkowanej, bezwzględnej interwencji”.


W apelu do rządu trzy stowarzyszenia: AIB (Associazione Italiana Biblioteche), AIE (Associazione Italiana Editori) i ALI (Associazioni Librai Italiani) wzywają do natychmiastowej interwencji, niezbędnej dla wsparcia sektora – „Dochodzi do kryzysu płynności finansowej, który dotyczy całego łańcucha dostaw”.

W celu złagodzenia obecnego kryzysu, organizacje proponują dwa rozwiązania: po pierwsze, powołanie funduszu wsparcia bibliotek publicznych, który zostałby wykorzystany do masowego zakup książek, przy jednoczesnym pośrednim wsparciu księgarń, pod drugie – to chodzi już o działanie skierowane bezpośrednio do czytelników – powołanie czegoś w rodzaju Cultura Bonus, który nie byłby już zarezerwowany dla osób w wieku do 18 lat, ale rozciągałby się na wszystkich.

Kolejne działania maja dotyczyć sytuacji już po uspokojeniu rynku : wprowadzenie ulg podatkowych na zakup książek, wzmocnienie krajowej sieci bibliotek, wzmocnienie prac nad promocją włoskiej literatury zagranicą

Marcowe straty na rynki włoskiej książki szacuje się na 25 milionów euro. 64 procent wydawców ogranicza swą produkcję, wdraża programy oszczędnościowe. Szacuje się, że spadek produkcji wyniósł 31%.

(źródło ActuaLitte)

Dodaj komentarz