Analizy/podsumowania Różne Rynek polski Rynek wydawniczy

Polska wystąpi do Komisji Europejskiej o obniżenie stawki VAT na książki

A oto informacja zamieszczona na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezes Rady Ministrów, z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy oraz na wniosek wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, wystąpi do Komisji Europejskiej o umożliwienie wprowadzenia w Polsce stawki 0% VAT na książki drukowane.

Na podstawie art. 395 Dyrektywy VAT państwa członkowskie Unii Europejskiej mają możliwość wprowadzenia szczególnych środków stanowiących odstępstwo od przepisów ww. dyrektywy w celu upraszczania poboru VAT lub zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania. Prawo do zastosowania szczególnego środka uwarunkowane jest decyzją Rady, na wniosek Komisji Europejskiej.

Obecnie w stosunku do sprzedaży książek drukowanych zastosowanie znajduje obniżona 5% stawka VAT. Jest to najniższa możliwa do zastosowania stawka na podstawie obecnych przepisów Dyrektywy VAT.

Postulat wprowadzenia zerowej stawki VAT na książki drukowane był wielokrotnie formułowany, także w ostatnim czasie, przez środowiska wydawców, księgarzy, bibliotekarzy, pisarzy, ludzi kultury.

Od Redakcji: “postulat wprowadzenia zerowej stawki VAT na książki drukowane” nie był formułowany przez środowisko wydawnicze w ostatnim czasie, a od zawsze – od chwili rozpoczęcie dyskusji nad wprowadzeniem tego podatku. Trzymamy pana ministra Glińskiego za słowo i czekamy na wystąpienie.

Dodaj komentarz