Dotacje Różne Rynek wydawniczy

Koronawirus: specjalna ścieżka Wrocławskiego Programu Wydawniczego

Zdając sobie sprawę z tego w jak trudnej sytuacji znaleźli się twórcy literatury, Strefa Kultury Wrocław i Wrocławski Dom Literatury, czyli instytucje szczególnie zaangażowane w budowanie życia literackiego w stolicy Dolnego Śląska, postanowiły uruchomić specjalną ścieżkę Wrocławskiego Programu Wydawniczego skierowaną do autorów. 


W związku z pandemią zdecydowaliśmy część środków na Wrocławski Program Wydawniczy przeznaczyć na specjalną ścieżkę dla autorów – mówi Dominika Kawalerowicz, dyrektor programowa Strefy Kultury Wrocław. – Cieszę się, że w tym działaniu łączymy potencjał dwóch wrocławskich instytucji kultury. Naszym celem jest pilne wsparcie twórczości i autorów związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Nowa ścieżka naboru do Wrocławskiego Programu Wydawniczego w zamyśle organizatorów nie będzie następnym konkursem grantowym, ale będzie miała charakter nowego, unikatowego sposobu promocji twórczości literackiej, a jednocześnie zapewni najbardziej potrzebującym autorkom i autorom, a także tłumaczkom i tłumaczom wsparcie finansowe. Łączna pula środków do rozdysponowania to 132 000 złotych, gdzie jednorazowa pomoc dla jednego twórcy wyniesie 2200 złotych brutto.

W naborze będą mogły wziąć udział pisarki i pisarze, tłumaczki i tłumacze, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat napisali lub przetłumaczyli i wydali książkę prozatorską lub tom poetycki (oznaczone numerem ISBN) lub opublikowali co najmniej pięć tekstów (proza lub wiersze) w czasopismach bądź antologiach (oznaczonych numerami ISSN lub ISBN). Z powyższych wymogów zwolnieni będą członkowie organizacji zrzeszających autorów i tłumaczy: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Unia Literacka i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Wystarczy, że spełnią oni pozostałe kryteria programu – obowiązujące wszystkich. A te dotyczą w zasadzie trzech kwestii.

Po pierwsze autorki i autorzy, którzy zechcą skorzystać z programu, zobowiążą się do powierzenia organizatorom na podstawie niewyłącznych licencji fragmentów swojej niepublikowanej twórczości, pomagając nam stworzyć zręby swoistego „banku wrocławskiej literatury”, rodzaju pisarskiego portfolio, które będziemy mogli promować i udostępniać w przyszłości na przykład wydawcom. Po drugie program jest skierowany do pisarzy i tłumaczy wrocławskich, co weryfikowane będzie miejscem rozliczania podatku dochodowego. Jeśli pracujący we Wrocławiu albo mieszkający tu autor nie jest wrocławskim podatnikiem, będzie mógł się jako taki zarejestrować nawet w trakcie naborów. Po trzecie o otrzymanie wsparcia finansowego w pierwszej kolejności będą mogły się ubiegać osoby, które nie są zatrudnione na etatach w pełnym wymiarze czasu pracy, nie pobierają rent lub emerytur wyższych niż średnia krajowa lub od początku roku do czasu ogłoszenia naboru z tytułu sprzedaży majątkowych praw autorskich nie uzyskały dochodów w kwocie wyższej niż czterokrotność miesięcznej płacy minimalnej. Program skonstruowany jest w taki sposób, gdyż ze względu na ograniczony zasób środków, w pierwszej kolejności chcielibyśmy dotrzeć do tych, którym dziś jest najtrudniej. Dzięki temu działaniu inwestujemy w literacką przyszłość miasta, licząc na jak najszybszy powrót do aktywnych działań literackich i promocji czytelnictwa zaraz po zakończeniu pandemii – mówi Irek Grin, dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz regulamin składania wniosków zostanie opublikowany na stronach internetowych organizatorów 1 maja 2020 roku. Tego też dnia wystartuje pierwszy nabór, który potrwa dwa tygodnie – tak, by środki przyznane zostały wnioskującym jeszcze w tym miesiącu. Jeśli pula pieniędzy nie zostanie wyczerpana w pierwszym naborze, przewidziane są kolejne, organizowane w następnych miesiącach (aż do wyczerpania puli).

(źródło Wrocławski Dom Literatury)

Dodaj komentarz